Facebook

JPTGNAOSAT53- SWEET NAGOYA-OSAKA AUTUMN HISTORY ROUTE 5D3N ราคาเริ่มต้น ท่านละ 45,000 บาท

แพ็คเกจเที่ยวนาโกย่า-โอซาก้า 5 วัน 3 คืน บิน การบินไทย

แพ็คเกจเที่ยวนาโกย่า-โอซาก้า 5 วัน 3 คืน บินการบินไทย แบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป ไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มเพื่อน,ครอบครัว,เครือญาติ  พร้อมเที่ยว 3 เมืองประวัติศาสตร์ นาโกย่า, ทาคายาม่า, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ,คานาซาวะ ,เกียวโต และ โอซาก้า กับ บรรยากาศหน้าร้อนที่สวยงาม ของ 2 ภูมิภาคที่สวยงาม ชูบุ และ คันไซ ด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับ 2 วัน กับสถานที่ไฮไลท์มากมายที่ได้เตรียมไว้ หรือ ท่านสามารถเลือกเองได้ตามที่ต้องการไปทั้งที่เที่ยวหลัก หรือ ที่เที่ยวยอดฮิต ตามฤดูกาล (สงวนสิทธิ์เฉพาะ นาโกย่า,เกียวโต,โอซาก้า และ นารา) พร้อมบริการรถรับส่ง สนามบินคันไซ – โรงแรม – สนามบินคันไซ พัก 1 คืน ที่ Kanazawa Tokyu Hotel พัก 1 คืนที่ Kyoto UBL และ ที่ Osaka Tokyu Rei Hotel 1 คืน กับห้องพักคุณภาพ ทำเลย่านอุเมดะ ติดแหล่งช้อปปิ้ง เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า ไม่มีเปลี่ยนที่พัก พร้อมบริการอาหารเช้าทุกวัน

แพ็คเกจเที่ยวนาโกย่า-โอซาก้า 5 วัน 3 คืน บิน การบินไทย กับการเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว บินตรงสู่ นาโกย่า กลับ โอซาก้า  พร้อมสิทธิโหลดสัมภาระ ท่านละ 25 กิโลกรัม พร้อมบริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ จอส่วนตัว จอส่วนตัวทุกที่นั่ง พักใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสะดวก เดินทางสบาย

                                                             **เดินทางทุกวัน พุธ – อาทิตย์**

++ หากต้องการเดินทางช่วงวันอื่น ที่มืได้ระบุในเอกสาร สามารถแจ้งเพื่อทำราคาได้นะค่ะ ++

                                                     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม — คลิกที่นี่

                                                      ในราคาเริ่มต้นท่านละ 45,000 บาท 

                                                  ยิ่งเดินทางหลายท่าน ยิ่งเซฟเงินในกระเป๋าท่าน

                                                             จองได้ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป

                                         เดินทางได้ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน
เดือนตุลาคม 67 2-6 ต.ค., 9-13 ต.ค.,16-20 ต.ค.,24-28 ต.ค. 67
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

Infant เด็กทารก
5 ท่าน HIACE 54,600 50,700 40,200 25,900
6 ท่าน HIACE 51,300 47,400 36,800 22,500
7 ท่าน HIACE 49,000 45,100 34,800 20,500
8 ท่าน HIACE 47,100 43,200 32,800 18,500
หมายเหตุ กรณีเดินทางช่วงวันที่ 10-13 ต.ค. เพิ่มท่านละ 2,500 บาท (วันหยุดยาวญี่ปุ่น)
ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน
เดือนพฤศจิกายน 67 30 ต.ค.- 4 พ.ย., 6-10 พ.ย., 13-17 พ.ย., 20-24 พ.ย.,27 พ.ย.- 1 ธ.ค.
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

Infant เด็กทารก
5 ท่าน HIACE 54,000 50,100 40,200 25,900
6 ท่าน HIACE 50,700 46,800 36,800 22,500
7 ท่าน HIACE 49,000 45,100 34,800 20,500
8 ท่าน HIACE 47,100 43,200 32,800 18,500

**หากต้องการเดินทางวันอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในเอกสาร สามารถแจ้งให้ทำราคาใหม่ได้ค่ะ

**เลือกเดินทางได้ทุกวัน ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม

**ขอเพียงแค่จองกับเรา รับบริการสุดพิเศษกับการวางแผนท่องเที่ยวสุดพิเศษ ที่มีบริการแนะนำร้านอาหารหรือคาเฟ่ที่เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน THAI เส้นทาง กรุงเทพฯ -นาโกย่า // โอซาก้า – กรุงเทพ
 • บริการโหลดสัมภาระ ขาไปและขากลับ ท่านละ 25 กิโลกรัม
 • ถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก.
 • ค่าที่พัก 1 คืน ณ โรงแรม Osaka Tokyu Rei พร้อมบริการอาหารเช้า
 • ค่าที่พัก 1 คืน ณ โรงแรม Kyoto UBL พร้อมบริการอาหารเช้า
 • ค่าที่พัก 1 คืน ณ โรงแรม Kanazawa Tokyo Hotel พร้อมบริการอาหารเช้า
 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง ส่วนตัวระหว่างสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • บริการรถท่องเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ 1 วัน ไม่เกิน 10 ชั่วโมง ตามเส้นทางที่ระบุ
 • ค่าน้ำมันรถ และค่าจอดรถตามจุดบริการต่างๆ

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ฯ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ประกันสุขภาพกรณีติดเชื้อโควิด
 • ทิปสำหรับคนขับรถ ท่านละ 500 เยน (สามารถให้ได้ตามความพึงพอใจ ไม่บังคับ)
 • ไม่รวมไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ (ถ้ามี)

เดินทางกับสายการบิน THAI รับการบริการเต็มรูปแบบ ในราคาเดียว ทั้งโหลดสัมภาระ ท่านละ 25 กิโลกรัม ที่นั่งกว้างปรับเอนได้ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งไปและกลับ

 ขอเพียงแค่จองกับเรา รับบริการสุดพิเศษ กับการวางแผนท่องเที่ยวที่มีบริการแนะนำร้านอาหาร หรือคาเฟ่ที่เป็นที่นิยม และปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้อย่างอิสระ

 กรณีที่ท่านซื้อแพ็คเกจ พร้อมตั๋วเครื่องบิน

 หากท่านสนใจโปรแกรมตามเอกสาร รบกวนส่งหน้าพาสให้ทางบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อล็อคที่นั่งตั๋วเครื่องบินตามวันเวลาเดินทางดังกล่าว เนื่องจากที่นั่งราคาตามที่เสนอ ในแต่ละเที่ยวบิน แต่ละวัน มีจำนวนจำกัด

ตั๋วอาจจะหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่กี่วัน ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้

โปรแกรมเที่ยว การเดินทาง และ โรงแรม สามารถพูดคุยและปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง

 **PASSPORT ของท่านต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการจอง**

วิธีการจองแพ็คเกจ

1.สามารถสอบถามรายละเอียกเพิ่มเติม โดยท่านสามารถ แอดไลน์ sweetbeetravel2 หรือ โทร 094-324-8008 และ 02-2783064 และ e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com

2.เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตั๋วไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนำหน้านาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง

3.ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้

4.ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง

การยกเลิกแพ็คเกจ

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองแพ็คเกจโปรดแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 28 วัน

โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดูเป็นกรณีไป ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดของตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่ทำการจองว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

หากสามารถยกเลิก หรือเลื่อนได้ทางบริษัทยินดีที่จะยกเลิกหรือเลื่อนให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง