Facebook

NATKG43A – แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 5 STAR AUTUMN SEASON 4 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2023 ราคาเริ่มต้นท่านละ 28,600 บาท พัก โรงแรม Hotel Groove Shinjuku

แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน สุดชิล ชมใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงโตเกียว และ ภูเขาไฟฟูจิ พักที่โรงแรม Hotel Groove Shinjuku โรงแรมคุณภาพ 5 ดาวโรงแรมใหม่ ปี 2023 กับทำเลคุณภาพดีใจกลางย่านคาบูกิโจ ชินจูกุ พักห้องพักขนาดใหญ่กว่า 25 ตารางเมตร และ อาหารเช้าทุกวัน พร้อมบริการรถรับส่ง ไปกลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน แบบส่วนตัว รถพาเที่ยว ฟูจิ หรือ ไซตามะ หรือ นิกโกะ หรือ อิบารากิ 1 วัน (สามารถเลือกสถานที่เที่ยวได้ ในระยะไม่เกิน 300 กิโลเมตร หรือ ระยะ 10 ชั่วโมง) แค่ 4 ท่านขึ้นไปก็เดินทางได้แล้ว พร้อมบริการด้วยรถ Alphard ตลอดการเดินทาง และ 5 ท่านขึ้นไปบริการด้วยรถตู้ Hi-Ace นั่งสบาย

แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน ที่คุณสามารถเลือกสถานที่เที่ยว และ ออกแบบแผนเที่ยวได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเดินทางด้วยสายการบินใด ก็สามารถใช้กับแพ็คเกจนี้ได้หมด ห้ามพลาดเด็ดขาด กับ โรงแรมใหม่คุณภาพ 5 ดาว บรืการดี ติดรถไฟ เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งช้อป ช้อปได้ 24 ชั่วโมง

                                     เลือกเดินทาง ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566

                                                         ราคาเริ่มต้นท่านละ 28,600 บาทเท่านั้น

                                                            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม —- คลิกดูที่นี่

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
สำหรับเดินทางช่วงวันดังกล่าวนี้เท่านั้น
เดือนตุลาคม 4-8 ต.ค., 11-15 ต.ค., 18-22 ต.ค., 25-29 ต.ค.
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

4 ท่าน ALPHARD 34,200 34,200 10,900
5 ท่าน HIACE 33,200 33,200 9,900
6 ท่าน HIACE 31,700 31,700 8,400
7 ท่าน HIACE 30,700 30,700 7,200
8 ท่าน HIACE 30,000 30,000 6,500

 

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
สำหรับเดินทางช่วงวันดังกล่าวนี้เท่านั้น
เดือนพฤศจิกายน 1-5 พ.ย., 8-12 พ.ย., 15-19 พ.ย., 22-26 พ.ย.
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

4 ท่าน ALPHARD 28,600 28,600 10,900
5 ท่าน HIACE 27,400 27,400 9,900
6 ท่าน HIACE 25,800 25,800 8,400
7 ท่าน HIACE 24,900 24,900 7,200
8 ท่าน HIACE 24,200 24,200 6,500

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน ณ โรงแรม Hotel Groove Shinjuku พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าบริการรถ รับ-ส่ง ส่วนตัวระหว่างสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน Tokyo Subway 1 Day (ใช้เดินทางได้ 1 วัน)
 • บริการรถท่องเที่ยว และ คนขับรถ 1 วัน แบส่วนตัวตามวันและเส้นทางที่ระบุ

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ฯ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันเดินทาง
 • ทิปสำหรับคนขับรถ ท่านละ 500 เยน/ท่าน/วัน หรือสามารถให้ได้ตามความพึงพอใจ ไม่บังคับ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

 **PASSPORT ของท่านต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการจอง**

วิธีการจองแพ็คเกจ

1.สามารถสอบถามรายละเอียกเพิ่มเติม โดยท่านสามารถ แอดไลน์ sweetbeetravel2 หรือ โทร 094-324-8008 และ 02-2783064 และ e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com

2.เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตั๋วไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนำหน้านาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง

3.ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้

4.ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง

การยกเลิกแพ็คเกจ

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองแพ็คเกจโปรดแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 28 วัน

โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดูเป็นกรณีไป ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดของตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่ทำการจองว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

หากสามารถยกเลิก หรือเลื่อนได้ทางบริษัทยินดีที่จะยกเลิกหรือเลื่อนให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

 

**************************************************************************

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง