Facebook

TG TOKYO AUTUMN TIME 5 วัน 3 คืน บินการบินไทย เดินทางได้ตังแต่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ราคาเริ่มต้นท่านละ 40,190 บาท

แพ็คเกจเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว 5 วัน 3 คืน ที่จะให้คุณเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่กรุงโตเกียวและบริเวณโดยรอบ ชมใบไม้เปลี่ยนสี กับ แพ็คเกจ TG Tokyo Autumn Time เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป,เลือกวันเดินทางเองได้ เลือกพัก2 โรงแรมแรมดังย่านชินจูกุ Shinjuku Granbell หรือ Shinjuku Washington พร้อมซิตี้ทัวร์ พาเที่ยวภูเขาฟูจิ,ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ แบบเช้าไปเย็นกลับ พร้อมบริการรถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน แบบส่วนตัว (ใช้ได้ทั้งนาริตะ และ ฮาเนดะ)

บินการบินไทย พร้อมโหลดสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม บริการอาหารบนเครื่อง จองที่นั่งได้ทันที มีจอส่วนตัวบนเครื่องพร้อมที่ชารจ์ส่วนตัว

                                                        ในราคาเริ่มต้นท่านละ 40,190 บาท

                                       เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

                                                           จองได้ตั้งแต่ วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566

ผู้ใหญ่ รถรับส่ง Shinjuku Granbell Hotel Shinjuku Washington Hotel
4 ท่าน Hi Ace 8 ที่นั่ง             40,190 บาท                    40,190 บาท
5 ท่าน Hi Ace 8 ที่นั่ง             38,790 บาท                    38,790 บาท
5-6 ท่าน Micro Bus 13 ที่นั่ง             37,100 บาท                    37,100 บาท
7-9 ท่าน Micro Bus 13 ที่นั่ง             36,900 บาท                               36,900 บาท
10 ท่าน Micro Bus 13 ที่นั่ง             35,500 บาท                    35,500 บาท
11 ท่าน Micro Bus 13 ที่นั่ง             35,400 บาท                    35,400 บาท
·       ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเทศกาลต่างๆ หรือช่วง High Season โปรดเช็คอีกครั้งขณะทำการจอง

·       กรณีเข้าพักตรงกับวันเสาร์และวันหยุดพิเศษ เพิ่มท่านละ 600 บาท

.       ดูรายละเอียดแพ็คเกจทัวร์ — คลิกที่นี่

ตั๋วราคานี้และโรงแรมมีจำนวนจำกัดโปรดสอบถามอีกครั้ง ขณะทำการจอง

ค่าแพ็คเกจรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไปกลับของสายการบินไทย และภาษีน้ำมัน

ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ณ โรงแรม Shinjuku Granbell หรือ Shinjuku Washington

บริการรถรับส่งแบบส่วนตัว ไปกลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

บริการซิตี้ทัวร์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด

บัตรรถไฟใต้ดิน TOKYO SUBWAY 2 DAY PASS

ค่าแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (หากต้องการซื้อเพิ่มค่ามช้จ่ายท่านละ 2,300 เยน/วัน)
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
 • ประกันการเดินทางส่วนบุคคล
 • ทิปสำหรับคนขับรถ (วันซิตี้ทัวร์) ท่านละ 500 เยน
 • ค่าบริการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าญี่ปุ่น 72 ชั่วโมง ในกรณีที่ท่านไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด (เช่น ชิโนแวค หรือ ชิโนฟาร์ม 2 เข็ม) **ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจ RT-PCR เฉพาะผู้ฉีดแต่วัคซีน MRNA เช่น แอสตร้าเซเนก้า,ไฟเซอร์ และ โมเดอร์น่า ครบ 3 เข็มเท่านั้น (เช่น ไฟเซอร์ 2 เข็มและ โมเดอร์น่า 1 เข็ม เป็นต้น)
ขั้นตอนการจองดังนี้

 1. ท่านสามารถติดต่อเพื่อเช็คหรือสอบถามแพ๊คเกจได้ที่เบอร์ 094-3248008,02-278-3064  หรือ Add Line : sweetbeetravel2 แจ้งช่วงวันเดินทาง และโรงแรมที่ต้องการจะพัก พร้อมแจ้งจำนวนคน เพื่อทำการเช็คตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่ท่านต้องการเข้าพัก
 2. ทางทีมงานจะเช็คห้องพักโรงแรม แล้วแจ้งราคากลับไปให้โดยทันที
 3. ในกรณีที่สนใจจองแพ๊คเกจญี่ปุ่น ลูกค้าสามารถส่งหน้าพาสปอร์ต หรือ ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ (พร้อมคำนำหน้านาม) พร้อมอีเมล์  สำหรับลูกค้าที่เป็นเด็ก รบกวนขอวันเดือนปีเกิด
 4. จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการจองตั๋วและโรงแรม และสรุปส่งเมลกลับไปให้ตรวจสอบอีกครั้ง
 5. โดยรายละเอียดในอีเมลจะระบุ วันที่ต้องจ่ายมัดจำ เพื่อทำการการันตีห้องโรงแรม พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน  (หาก น้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเก็บเต็มจำนวน) และจ่ายส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 2 อาทิตย์ค่ะ
 6. เมื่อลูกค้าได้โอนเงินค่ามัดจำมาแล้ว ทางสวีทบีจะทำการออกตั๋วเครื่องบินและการันตีห้องที่โรงแรม  ให้ทันทีพร้อมทั้งส่งใบเสร็จรับเงินให้ค่ะ
 7. จากนั้นทางบริษัทจะประสานงานกับทางญี่ปุ่น เพื่อออกใบ ERSF ให้เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยทางบริษัทขอแนะนำให้เตรียมการเดินทางเข้าญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อที่จะได้เตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อย
 8. ทางบริษัทมีบริการช่วยงางแผนเที่ยวญี่ปุ่นในแบบของท่านเอง และแนะนำร้านอาหารมีชื่อทุกประเภทให้กับทุกท่าน

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง