Facebook

้HK แพ็คเกจมหาเฮง มีรถรับส่งไปกลับสนามบินและ 1DAY TOUR ไหว้พระฮ่องกง (ใช้ได้ถึงธันวาคม 67)

แพ็คเกจเที่ยวฮ่องกง แบบส่วนตัว เฉพาะรถ รับ-ส่ง ไปกลับสนามบิน

พร้อมไกด์คนไทยพาเที่ยว   อิสระเลือกที่เที่ยวได้

ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม — คลิกที่นี่

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร
วันที่ 1 รถส่วนตัวรับจากสนามบินฮ่องกงส่งโรงแรม – อิสระท่องเที่ยว

*ใช้รถแบบ One Way Transfer 1 เที่ยว

มีเฉพาะคนขับรถ ไม่มีไกด์ รถรับภายในเวลา 08:00 น. – 22:00 น.

วันที่ 2 รถส่วนตัวรับจากโรงแรม – มีไกด์ไทย พาเที่ยวซิตี้ทัวร์

อิสระเลือกวัดได้ 3-5 วัด จาก 11 วัด รายการดังนี้

ฝั่งเกาะฮ่องกง Hong Kong Island

1.         เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ Repulse Bay [โชคลาภ อายุยืน ขอลูก]

2.         วัดหมั่นโหมว Man Mo Temple [ความรู้ การเรียน]

3.         วัดหลินฟ้า Lin Fa Temple [โชคลาภ แก้ปีชง]

ฝั่งเกาะเกาลูน Kowloon & New Territory

4.         วัดเจ้าแม่กวนอิมกู้เงินฮองฮัม Kwun Yam Temple Hung Hom [โชคลาภ เงินทอง]

5.         วัดหล่งโหมว Lung Mo Temple To Kwa Wan [ไหว้แม่มังกร โชคลาภ]

6.         วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินฮัว Tin Hau Temple Yau Ma Tei [เดินทางปลอดภัย โชคดี]

7.         วัดปักไท่ Pak Tai Temple Hung Hom [แก้ดวงชะตา ปีชง]

8.         วัดกวนอู Kwan Tai Temple Sham Shui Po [ธุรกิจ บริวาร การปกครอง]

9.         วัดนาจา Na Tcha Temple Sham Shui Po [ธุรกิจ ความสัมพันธ์]

10.     วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple [สุขภาพ เนื้อคู่]

11.     วัดแชกงหมิว Che Kung Temple Sha Tin [เสริมบารมี แก้ชง เงินทอง]

และ นำท่านช็อปปิ้งที่ศูนย์กังหันฮวงจุ้ย จากนั้นนำเดินทางกลับสู่โรงแรมของท่าน

*สิ้นสุดการให้บริการ *ใช้รถแบบ 6 ชั่วโมง (รวมเวลาทานมื้อเที่ยง) โดยเริ่มนับจากเวลาที่นัดหมาย
*หากลูกค้าเลือกไป 3-4 วัด จะมีเวลาแวะทานมื้อเที่ยงเยอะขึ้นค่ะ (ไม่รวมค่าอาหาร)
*หากเลือก 5 วัด อาจมีเวลาไม่พอแวะทานมื้อเที่ยง แต่สามารถให้รถไปส่งที่ร้านอาหาร และลูกค้าอิสระเดินทางกลับโรงแรมเองได้ค่ะ
*หากใช้รถเกิน 6 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

วันที่ 3 หรือ วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยว – รถส่วนตัวรับจากโรงแรม – ส่งสนามบินฮ่องกง

*ใช้รถแบบ One Way Transfer

มีเฉพาะคนขับรถ ไม่มีไกด์ รถรับภายในเวลา 08:00 น. – 22:00 น.

HOTEL แพ็คเกจเฉพาะรถรับส่ง ไม่รวมค่าที่พัก

โดยรถจะรับจากโรงแรมในย่านจิมซาจุ่ย, จอร์แดน, เหยามาเต่ย, มงก๊ก หรือ ปริ้นซ์เอ็ดเวิร์ด

กรณีที่โรงแรมอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามบริษัทค่ะ

จำนวน 1 ท่าน ขึ้นไป VEHICLE รถส่วนตัว Alphard 7 ที่นั่ง / รถ Coach 28 ที่นั่ง
สายการบิน แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าสามารถเดินทางกับสายการบินใดก็ได้
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – ธันวาคม 67

ราคารวม

  • รถ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม 2 เที่ยว
  • ซิตี้ทัวร์ที่ฮ่องกง พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย 1 วัน
  • ค่ารถเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมทางด่วนและจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง

ราคาไม่รวม

  • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 เหรียญ
  • ค่าอาหาร
  • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักล้าง
  • ค่าประกันการเดินทาง และ คุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษี 7% สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ต้องการที่นำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

  • กรุณาแจ้งชื่อวัดก่อนการเดินทาง บริษัทจะจัดเส้นทาง และคำนวณชั่วโมงการใช้รถให้ตามวัดที่ลูกค้าเลือกค่ะ

 

ราคาแพ็คเกจ One Day Trip แบบส่วนตัว เลือก 3-5 วัด + รถ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม
จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อกรุ๊ป
1 – 5 ท่าน 17,900 บาท

o   รับส่งสนามบินใช้รถ 7 Seats Alphard เที่ยวละ 1 คัน (คนขับรถรับลูกค้า)

o   วันซิตี้ทัวร์ใช้รถ 7 Seats Alphard 1 คัน (มีไกด์)

6 – 12 ท่าน 25,000 บาท

o   รับส่งสนามบินใช้รถ 7 Seats Alphard เที่ยวละ 2 คัน (คนขับรถรับลูกค้า)

o   วันซิตี้ทัวร์ใช้รถ 28 Seats Coach 1 คัน (มีไกด์)

1 – 15 ท่าน 28,000 บาท

o   รับส่งสนามบินใช้รถ 28 Seats Coach เที่ยวละ 1 คัน (มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทรับลูกค้า)

o   วันซิตี้ทัวร์ใช้รถ 28 Seats Coach 1 คัน (มีไกด์)

15 ท่านขึ้นไป กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง