Facebook

VZ-Taiwan Fun Fun trip 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น ท่านละ 15,400 บาท (เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป) เดินทาง ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565

             แพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันส่วนตัว แบบส่วนตัว 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน THAI VIETJET

แพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันส่วนตัว แบบส่วนตัว 3 วัน 2 คืน ให้ท่านได้เดินทางแบบส่วนตัว แบบ 4 คนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องเดินทางเป็นกรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว,แกงค์เพื่อน,กลุ่มบริษัท พร้อมกับทางเลือกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น เลือกวันเดินทางได้เอง,เลือกโรงแรมที่พักได้ตามต้องการ กับโรงแรม 3 ดาวขึ้นไป คุณภาพทำเลดี ใจกลาง กรุงไทเป

พร้อมบริการแบบจัดเต็ม ทั้งบริการรถรับส่งส่วนตัว สนามบิน บริการซิ้ตี้ทัวร์พาเที่ยว กับสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมายที่คุณสามารถเลือก Option ได้ตามต้องการ (สามารถเลือกได้จากลิสต์ที่มี) กับสถานที่สำคัญของไต้หวันมากมายที่รอให้คุณไปสัมผัส

บินสู่ไต้หวัน โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต พร้อมบริการโหลดสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม

                                                         ในราคาเริ่มต้นท่านละ 15,400 บาทเท่านั้น

                                                        เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ 31 มีนาคม 2566

                                                               จองได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 มีนาคม 2566

ดูรายละเอียดแพ็คเกจ — คลิกที่นี่

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคาสำหรับผู้ใหญ่ และ เด็กมีเตียง
ท่านสามารถเลือกโรงแรมได้ตามตารางด้านล่างนี้
โรงแรม ราคาต่อท่าน
Papa Whale (3 ดาว) ท่านละ 15,400 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 350 บาท

Midtown Richardson (4 ดาว) ท่านละ 16,400 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 350 บาท

Just Sleep (4 ดาว) ท่านละ 17,000 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 550 บาท

Amba (4 ดาว) ท่านละ 17,400 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 350 บาท

 

หมายเหตุ

·       รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ การบินไทย และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

·       รวมค่าที่พัก 2 คืน และ อาหารเช้า ณ โรงแรม

·       รวมประกันชีวิต 2,000,000 TWD

·       รวมค่ารักษาพยาบาล 200,000 TWD

·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนเดินทาง

 

 

เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคาสำหรับผู้ใหญ่ และ เด็กมีเตียง
ท่านสามารถเลือกโรงแรมได้ตามตารางด้านล่างนี้
โรงแรม ราคาต่อท่าน
Papa Whale ( 3 ดาว ) ท่านละ 14,200 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 350 บาท

Midtown Richardson ( 4 ดาว ) ท่านละ 15,300 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 350 บาท

Just Sleep ( 4 ดาว ) ท่านละ 15,800 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 550 บาท

Amba ( 4 ดาว ) ท่านละ 16,200 บาท

หากพักตรงกับคืนเสาร์ เพิ่มท่านละ 350 บาท

 

หมายเหตุ

·       รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ การบินไทย และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

·       รวมค่าที่พัก 2 คืน และ อาหารเช้า ณ โรงแรม

·       รวมประกันชีวิต 2,000,000 TWD

·       รวมค่ารักษาพยาบาล 200,000 TWD

·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนเดินทาง

 

ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริม รบกวนสอบถามเพิ่มเติม

  • ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน จำเป็นต้องเพิ่มเตียงเสริม
  • ราคาข้างต้น มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ยกเว้น ช่วงงานแฟร์ ช่วงคริสมาสต์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ โปรดสอบถามราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
ธีการจองแพ็คเกจ

1.สามารถสอบถาม เพื่อเช็คแพ็คเกจตามวันที่ท่านต้องการเดินทาง โดยท่านสามารถ แอดไลน์sweetbeetravel2 หรือ @sweetbeetravel หรือ โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064
e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com

2.เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตั๋วไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนำหน้านาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง

3.ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้

4.ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง