Facebook

NATKG43S – แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 5 STAR SUMMER SEASON 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2023 ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,700 บาท พัก โรงแรม Hotel Groove Shinjuku

แพ็คเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน สุดชิล ชมบรรยากาศประเพณี และ วัฒนธรรมหน้าร้อน ของภูมิภาคคันโต ที่กรุงโตเกียว และ ภูเขาไฟฟูจิ พักที่โรงแรม Hotel Groove Shinjuku โรงแรมคุณภาพ 5 ดาวโรงแรมใหม่ ปี 2023 กับทำเลคุณภาพดีใจกลางย่านคาบูกิโจ ชินจูกุ พักห้องพักขนาดใหญ่กว่า 25 ตารางเมตร และ อาหารเช้าทุกวัน พร้อมบริการรถรับส่ง ไปกลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน แบบส่วนตัว รถพาเที่ยว ฟูจิ หรือ ไซตามะ หรือ นิกโกะ หรือ อิบารากิ 1 วัน (สามารถเลือกสถานที่เที่ยวได้ ในระยะไม่เกิน 300 กิโลเมตร หรือ ระยะ 10 ชั่วโมง) แค่ 4 ท่านขึ้นไปก็เดินทางได้แล้ว พร้อมบริการด้วยรถ Alphard ตลอดการเดินทาง และ 5 ท่านขึ้นไปบริการด้วยรถตู้ Hi-Ace นั่งสบาย

แพ็คเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน ที่คุณสามารถเลือกสถานที่เที่ยว และ ออกแบบแผนเที่ยวได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเดินทางด้วยสายการบินใด ก็สามารถใช้กับแพ็คเกจนี้ได้หมด ห้ามพลาดเด็ดขาด กับ โรงแรมใหม่คุณภาพ 5 ดาว บรืการดี ติดรถไฟ เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งช้อป ช้อปได้ 24 ชั่วโมง

                                     เลือกเดินทาง ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566

                                                         ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,700 บาทเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม — คลิกที่นี่

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
สำหรับเดินทางช่วงวันดังกล่าวนี้เท่านั้น
เดือนมิถุนายน 7-11 มิ.ย., 14-18 มิ.ย., 21-25 มิ.ย., 28 มิ.ย. – 2 ก.ค.
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

4 ท่าน ALPHARD 25,700 25,700 11,200
5 ท่าน HIACE 24,500 24,500 10,000
6 ท่าน HIACE 23,000 23,000 8,300
7 ท่าน HIACE 22,000 22,000 7,500
8 ท่าน HIACE 21,400 21,400 6,800

 

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
สำหรับเดินทางช่วงวันดังกล่าวนี้เท่านั้น
เดือนกรกฎาคม 5-9 ก.ค., 12-16 ก.ค., 19-23 ก.ค., 26-30 ก.ค.
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

4 ท่าน ALPHARD 25,700 25,700 11,200
5 ท่าน HIACE 24,500 24,500 10,000
6 ท่าน HIACE 23,000 23,000 8,300
7 ท่าน HIACE 22,000 22,000 7,500
8 ท่าน HIACE 21,400 21,400 6,800

 

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
สำหรับเดินทางช่วงวันดังกล่าวนี้เท่านั้น
เดือนสิงหาคม 2-6 ส.ค., 9-13 ส.ค., 16-20 ส.ค., 23-27 ส.ค., 30 ส.ค.-2 ก.ย.
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

4 ท่าน ALPHARD 26,400 26,400 11,200
5 ท่าน HIACE 25,200 25,200 10,000
6 ท่าน HIACE 23,700 23,700 8,300
7 ท่าน HIACE 22,700 22,700 7,500
8 ท่าน HIACE 22,000 22,000 6,800

 

ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
สำหรับเดินทางช่วงวันดังกล่าวนี้เท่านั้น
เดือนกันยายน 6-10 ก.ย., 13-17 ก.ย., 20-24 ก.ย., 27 ก.ย.- 1 ต.ค.
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 6-11 ปี

รับเตียงเสริม

เด็ก อายุ 2-6 ปี

ไม่รับเตียงเสริม

4 ท่าน ALPHARD 27,800 27,800 11,200
5 ท่าน HIACE 26,600 26,600 10,000
6 ท่าน HIACE 25,000 25,000 8,300
7 ท่าน HIACE 24,100 24,100 7,500
8 ท่าน HIACE 23,400 23,400 6,800

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน ณ โรงแรม Hotel Groove Shinjuku พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าบริการรถ รับ-ส่ง ส่วนตัวระหว่างสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน Tokyo Subway 1 Day (ใช้เดินทางได้ 1 วัน)
 • บริการรถท่องเที่ยว และ คนขับรถ 1 วัน ตามวันและเส้นทางที่ระบุ

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน THAI AIRWAYS ตามเที่ยวบินที่ระบุไว้ข้างต้น
 • บริการโหลดสัมภาระ ขาไปและขากลับ ท่านละ 30 กิโลกรัม
 • ถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก.
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ฯ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันเดินทาง
 • ทิปสำหรับคนขับรถ ท่านละ 500 เยน/ท่าน/วัน หรือสามารถให้ได้ตามความพึงพอใจ ไม่บังคับ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

 **PASSPORT ของท่านต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการจอง**

วิธีการจองแพ็คเกจ

 สามารถสอบถามรายละเอียกเพิ่มเติม โดยท่านสามารถ แอดไลน์ sweetbeetravel2 หรือ โทร 094-324-8008 และ 02-2783064 และ e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com

 1. เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตั๋วไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนำหน้านาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง
 2. ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้
 3. ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง
การยกเลิกแพ็คเกจ

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองแพ็คเกจโปรดแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 28 วัน

โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดูเป็นกรณีไป ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดของตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่ทำการจองว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

หากสามารถยกเลิก หรือเลื่อนได้ทางบริษัทยินดีที่จะยกเลิกหรือเลื่อนให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

 

**************************************************************************

 

 

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง