Facebook

็HX-OSAKA FLY TIME 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น ท่านละ 41,490 บาท (เดินทางแบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป ) เดินทางตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

                   แพ็คเกจทัวร์โอซาก้า-คันไซ 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์

แพ็คเกจทัวร์โอซาก้า-คันไซ 5 วัน 4 คืน แบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป ไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มเพื่อน,ครอบครัว,เครือญาติ  พร้อมเที่ยวโอซาก้า และ เมืองใกล้เคียงแบบครบภูมิภาคทั้งเกียวโต,โกเบ,นารา และ วากายามะ ด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับ พาเที่ยว 2 วัน กับสถานที่ไฮไลท์มากมายที่ได้เตรียมไว้ หรือ ท่านสามารถเลือกเองได้ตามที่ต้องการไป (สงวนสิทธิ์เฉพาะ เกียวโต,โกเบ,นารา และ วากายามะ) พร้อมบริการรถรับส่ง สนามบินคันไซ – โรงแรม – สนามบินคันไซ  พร้อมพักโรงแรม Osaka Excel Hotel Tokyu กับที่พักระดับคุณภาพทำเลดี ใจกลางโอซาก้า ติดแหล่งช้อปปิ้ง ชื่อดัง พักโรงแรมเดียว ไม่เปลี่ยนโรงแรม

แพ็คเกจเที่ยวโอซาก้า-เกียวโต 4 วัน 3 คืน กับการเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรืไลน์ พร้อมสิทธิโหลดสัมภาระ ท่านละ 20 กิโลทั้งไปและกลับ พักโรงแรมดี ใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสะดวก

           ในราคาเริ่มต้นท่านละ 41,490 บาท พร้อมรับของแถม HANKYU 1 DAY PASS

                                                 ยิ่งเดินทางหลายท่าน ยิ่งเซฟเงินในกระเป๋าท่าน

                                                  เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

                                                        จองได้ตั้งแต่ วันนี้ – 1 มีนาคม 2566

พิเศษ !! สำหรับท่านที่ต้องการซื้อตั๋ว Universal Osaka Japan ในราคาพิเศษ สามารถสอบถามได้

                                                      คลิกดูรายละเอียดแพ็คเกจ — คลิกที่นี่

                                                               ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน
จำนวน รถรับส่ง                 ผู้ใหญ่ เด็ก มีเตียงเสริม

อายุ 6 ปี ขึ้นไป

เด็ก ไม่มีเตียง

อายุไม่เกิน 6 ปี

4 ท่าน ALPHARD 41,490 บาท 38,790 บาท 29,190 บาท
5 ท่าน HIACE 39,990 บาท 37,300 บาท 27,690 บาท
6 ท่าน HIACE 37,880 บาท 35,180 บาท 27,690 บาท
7 ท่าน HIACE 36,280 บาท 33,580 บาท 27,690 บาท
8 ท่าน HIACE 34,440 บาท 31,740 บาท 27,690 บาท
·       ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเทศกาลต่างๆ หรือช่วง High Season โปรดเช็คอีกครั้งขณะทำการจอง

 

OSAKA EXCEL HOTEL TOKYU
กรณีเข้าพักตรงกับวันดังต่อไปนี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เดือน วันที่ เพิ่มท่านละ/ต่อคืน
เดือนธันวาคม 65 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,

19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30

250 บาท
3,10,17,24 700 บาท
31 สอบถามเพิ่มเติม
เดือนมกราคม 66 1 สอบถามเพิ่มเติม
7,8,14,21,28 550 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 66 4,11,18,25 550 บาท
เดือนมีนาคม 66 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17 300 บาท
4,11 750 บาท
18,19,20,21,22,23 850 บาท

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมบริการโหลดสัมภาระ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES เส้นทาง กรุงเทพฯ <> ฮ่องกง <> โอซาก้า
 • บริการโหลดสัมภาระ
 • ค่าที่พัก 4 คืน และอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง ส่วนตัวระหว่างสนามบินนานาชาติคันไซ – โรงแรม – สนามบินนานาชาติคันไซ
 • บัตร Hankyu Tourist 1 Day Pass (ใช้เดินทางได้ 1 วัน)
 • บริการรถท่องเที่ยวส่วนตัวในวันที่ 2 และ 3 ของการเดินทาง พร้อมคนขับ
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนและค่าจอดรถ ณ วันที่ใช้รถส่วนตัว

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ฯ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ทิปสำหรับคนขับรถ ท่านละ 500 เยน
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น
วิธีการจองแพ็คเกจ

 1.สามารถสอบถาม เพื่อเช็คแพ็คเกจตามวันที่ท่านต้องการเดินทาง โดยท่านสามารถ แอดไลน์sweetbeetravel2 หรือ @sweetbeetravel หรือ โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064
e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com

2เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตั๋วไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนำหน้านาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง

3.ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้

4.ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง