Facebook

HX-TOKYO FUJI SHOP TIME 4 วัน 3 คืน บิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นท่านละ 31,490 บาท (เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่านขึ้นไป)

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว-ฟูจิ 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว-ฟูจิ 4 วัน 3 คืน แบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป ไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มเพื่อน,ครอบครัว,เครือญาติ  พร้อมเที่ยวโตเกียว และ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับ กับสถานที่ไฮไลท์มากมายที่ได้เตรียมไว้ หรือ ท่านสามารถเลือกเองได้ตามที่ต้องการไป (สงวนสิทธิ์เฉพาะ ฟูจิ,นิกโกะ,ไซตามะ และ ชิบะ)  พร้อมบริการรถรับส่ง สนามบินนาริตะ – โรงแรม – สนามบินนาริตะ หรือจะเป็นสนามบินฮาเนดะก็ได้ พร้อมพักโรงแรม Sunshine City Prince Ikebukuro กับที่พักทำเลดี ย่านอิเคบุคุโระ ใจกลางกรุงโตเกียว ติดแหล่งช้อปปิ้ง พักโรงแรมเดียว ไม่เปลี่ยนโรงแรม

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว 4 วัน 3 คืน บินสายการบินคุณภาพ ฮ่องกง แอร์ไลน์ ปลอดภัย สบายกระเป๋า พร้อมโหลดสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม ทั้งไปและกลับ

                             พิเศษ !! แถมบัตรรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro Subway 24 ชั่วโมง

                                                    ในราคาเริ่มต้นท่านละ 31,490 บาท

                                           ยิ่งเดินทางหลายท่าน ยิ่งเซฟเงินในกระเป๋าท่าน

                                              เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

                                                    จองได้ตั้งแต่ วันนี้ – 1 มีนาคม 2566

                                                             ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน
จำนวน รถส่วนตัว ผู้ใหญ่ เด็ก มีเตียงเสริม
(อายุ
7 ปี ขึ้นไป)
เด็ก ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน
6 ปี)
4 ท่าน ALPHARD 31,490 บาท 28,780 บาท 23,890 บาท
5 ท่าน HIACE 30,490 บาท 27,780 บาท 22,690 บาท
6 ท่าน HIACE 29,190 บาท 26,480 บาท 22,690 บาท
7 ท่าน HIACE 28,300 บาท 25,580 บาท 22,690 บาท
8 ท่าน HIACE 27,700 บาท 24,990 บาท 22,690 บาท
·    ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ ช่วง High Season โปรดเช็คอีกครั้งขณะทำการจอง

·   ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

ดูรายละเอียดแพ๊คเกจ — คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน HONGKONG AIRLINES ตามเที่ยวบินที่ระบุไว้ข้างต้น
 • บริการโหลดสัมภาระ ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก.
 • ค่าที่พัก 3 คืน ณ โรงแรม Sunshine City Prince Hotel
 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง ส่วนตัวระหว่างสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน Tokyo Metro 1 Day (ใช้เดินทางได้ 1 วัน)
 • บริการรถท่องเที่ยว และ คนขับรถในวันที่ 2 ของการเดินทาง

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ฯ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ทิปสำหรับคนขับรถ ท่านละ 500 เยน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

**ที่นั่งราคาโปรโมชั่น ในแต่ละเที่ยวบิน แต่ละวัน มีจำนวนจำกัด โปรดเช็คอีกครั้ง ขณะทำการจอง

**เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดรบกวนสอบถามอีกครั้งขณะทำการจอง

วิธีการจองแพ็คเกจ

1.สามารถสอบถาม เพื่อเช็คแพ็คเกจตามวันที่ท่านต้องการเดินทาง โดยท่านสามารถ แอดไลน์sweetbeetravel2 หรือ @sweetbeetravel หรือ โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064
e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com

2.เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตั๋วไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนำหน้านาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง

3.ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้

4.ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง

การยกเลิกแพ็คเกจ

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองแพ็คเกจโปรดแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 28 วัน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดูเป็นกรณีไป ว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดของตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่ทำการจองว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่ หากสามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ทางบริษัทยินดีที่จะยกเลิกหรือเลื่อนให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง