Facebook

TOKYO SABAI SABAI@SHINJUKU 4 วัน 3 คืน เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 17,350 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพ็คเกจญี่ปุ่นโตเกียว-ฟูจิ 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพ็คเกจญี่ปุ่นโตเกียว-ฟูจิ 4 วัน 3 คืน แบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป ไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มเพื่อน,ครอบครัว,เครือญาติ  พร้อมเที่ยวโตเกียว และ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ด้วยรถส่วนตัวพร้อมคนขับ กับสถานที่ไฮไลท์มากมายที่ได้เตรียมไว้ หรือ ท่านสามารถเลือกเองได้ตามที่ต้องการไป (สงวนสิทธิ์เฉพาะ ฟูจิ,นิกโกะ,ไซตามะ และ ชิบะ) พร้อมบริการรถรับส่ง สนามบินนาริตะ – โรงแรม – สนามบินนาริตะ หรือจะเป็นสนามบินฮาเนดะก็ได้ พร้อมพักโรงแรม Shinjuku Prince Hotel กับที่พักระดับคุณภาพทำเลดี ย่านชินจูกุ ใจกลางกรุงโตเกียว ติดแหล่งช้อปปิ้ง พักโรงแรมเดียว ไม่เปลี่ยนโรงแรม

แพ็คเกจญี่ปุ่นโตเกียว-ฟูจิ 4 วัน 3 คืน กับการเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป พักโรงแรมดี ใจกลางเมือง เดินทางด้วยสายการบินไม่ว่าจะเป็น ฟูล เซอร์วิส หรือ โลว์ โคสต์ ตั๋วแลกไมล์ หรือ เครดิตก็ใช้ได้ทั้งนั้น

                                                      ในราคาเริ่มต้นท่านละ 17,350 บาท

                                                 ยิ่งเดินทางหลายท่าน ยิ่งเซฟเงินในกระเป๋าท่าน

                                                  เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2566

                                                        จองได้ตั้งแต่ วันนี้ – 10 มกราคม 2566

                                                                  ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นต่อท่าน
จำนวน รถส่วนตัว ผู้ใหญ่ และ เด็ก มีเตียงเสริม
(อายุ
7 ปี ขึ้นไป)
เด็ก ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิน
6 ปี)
4 ท่าน ALPHARD 17,350 บาท 10,000 บาท
5 ท่าน HIACE 16,340 บาท 9,000 บาท
6 ท่าน HIACE 15,000 บาท 9,000 บาท
7 ท่าน HIACE 14,100 บาท 9,000 บาท
8 ท่าน HIACE 13,490 บาท 9,000 บาท
·       ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ ช่วง High Season โปรดเช็คอีกครั้งขณะทำการจอง

·       ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

ดูรายละเอียดแพ๊คเกจ — คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน ณ โรงแรม Shinjuku Prince Hotel
 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง ส่วนตัวระหว่างสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน Tokyo Metro 1 Day (ใช้เดินทางได้ 1 วัน)
 • บริการรถท่องเที่ยว และ คนขับรถในวันที่ 2 ของการเดินทาง

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและโหลดสัมภาระ
 • ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ฯ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ทิปสำหรับคนขับรถ ท่านละ 500 เยน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
วิธีการจองแพ็คเกจ

1.สามารถสอบถาม เพื่อเช็คแพ็คเกจตามวันที่ท่านต้องการเดินทาง โดยท่านสามารถ แอดไลน์sweetbeetravel2 หรือ @sweetbeetravel หรือ โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064
e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com

2.เมื่อตกลงรายละเอียดพร้อมจองแล้ว ทางบริษัทจะจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ โดยทางบริษัทจะทำการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมส่ง booking การจองตั๋วไปให้เพื่อตรวจเช็ค คำนำหน้านาม, ชื่อ และ นามสกุล ถูกต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันเวลาเดินทาง เส้นทางบินอีกครั้ง

3.ทางบริษัทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่ามัดจำที่พักบางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกค้าได้ชำระตามใบเรียกเก็บมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการออกตั๋วเครื่องบินให้ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให้

4.ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทางบริษัทจะขออนุญาตเก็บอีกครั้งก่อนเดินทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน, ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองที่ท่านจะไปให้ทางบริการขนส่งต่างๆ อีกครั้ง

การยกเลิกแพ็คเกจ

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองแพ็คเกจโปรดแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 28 วัน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดูเป็นกรณีไป ว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดของตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่ทำการจองว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่ หากสามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ทางบริษัทยินดีที่จะยกเลิกหรือเลื่อนให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง