Facebook

M07 – HX Private Special Package 3 วัน 2 คืน เลือกเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2567 ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,000 บาท (เดินทางแบบส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป)

เที่ยวฮ่องกงส่วนตัว 3 วัน 2 คืน ฟินขั้นสุด กับ โปรเที่ยวฮ่องกงสุดอลังการ กับบริการครบ และ คุ้ม ทั้งรถ ALPHARD รับส่งสนามบิน บริการพาเที่ยวแบบส่วนตัวกับ 3 วัดดังของเกาะฮ่องกงที่ท่านเลือกเองได้ พร้อม กระเช้านองปิง พร้อมเลือกโรงแรมได้ตามทำเลที่คุณต้องการ กับ โรงแรมระดับคุณภาพทำเลดี ย่านถนนนาธาน ทั้ง เหยา ม๊า เต๊ , จอร์แดน และ จิม ซา จุ่ย ติดรถไฟฟ้า เดินทางง่าย หาของทานสะดวก กับร้านดังมากมาย และ ใกล้แหล่งช้อป ช้อปเพลินได้ทั้งวัน

เที่ยวฮ่องกงส่วนตัว 3 วัน 2 คืน สุดชิล บินสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Hong Kong Airline กับเวลาบินโดนๆ ที่ให้คุณเที่ยวจนคุ้มค่า เลือกเที่ยวบินได้เอง พร้อมบริการโหลดสัมภาระ ท่านละ 20 กิโล ถือขึ้นเครื่องได้อีก 7 กิโล พร้อมบริการเครื่องดื่ม และ ของว่าง

รับประกันพักโรงแรมในเมือง ใกล้แหล่งช้อป เดินทางสะดวก เดินทางได้ทุกวัน

ในราคาเริ่มต้น ท่านละ 15,000 บาท

เลือกเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม —คลิกที่นี่

โรงแรม ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่มีเตียง

อายุ 3-11 ปี

1. Silka Seaview Hotel

(3 ดาว)

 

1-31 มีนาคม 67 15,000 บาท 11,000 บาท
พักคืนวันศุกร์ เพิ่มท่านละ 250 บาท/คน/คืน  , คืนวันเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

วันที่ 29-31 มี.ค. 67 เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

1 เมษายน – 30 มิถุนายน 67 15,300 บาท 11,500 บาท
พักคืนวันศุกร์ เพิ่มท่านละ 250 บาท/คน/คืน  , คืนวันเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

วันที่ 5-7, 19-22, 26-30 เมษายน เพิ่มท่านละ 250 บาท/คน/คืน,

วันที่ 12-15 เมษายน เพิ่มท่านละ 700 บาท/คน/คืน

วันที่ 1-4 พฤษภาคม เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

·      ห้องพัก 1 ห้อง พักห้องละ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า

·      ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 30 HKD

STANDARD ROOM 10 ตร.ม.

 

โรงแรม ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่มีเตียง

อายุ 3-11 ปี

2. The Kowloon Hotel

(4 ดาว)

 

1-31 มีนาคม 67 17,200 บาท 11,000 บาท
พักคืนวันศุกร์ เพิ่มท่านละ 700 บาท/คน/คืน, พักคืนวันเสาร์ เพิ่มท่านละ 950 บาท/คน/คืน
1-30 เมษายน 67

13-30 กันยายน 67

17,700 บาท 11,500 บาท
พักคืนวันศุกร์,เสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

วันที่ 12-14, 26-28 เมษายน เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

วันที่ 17-19 กันยายน เพิ่มท่านละ 700 บาท/คน/คืน

1 พฤษภาคม – 11 กรกฎาคม 67 17,200 บาท 11,500 บาท
พักคืนวันศุกร์และเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

วันที่ 1-4 พฤษภาคม เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน

12 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 67 17,900 บาท 11,500 บาท
พักคืนวันศุกร์และเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน
25 สิงหาคม – 12 กันยายน 67 17,500 บาท 11,500 บาท
พักคืนวันศุกร์และเสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน
·      ห้องพัก 1 ห้อง พักห้องละ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า

·      ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 30 HKD

DELUXE ROOM 21 ตร.ม.

 

โรงแรม ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่มีเตียง

อายุ 3-11 ปี

3. MIRA Hotel
(5 ดาว)
1 – 31 มีนาคม 67 20,000 บาท 11,000 บาท
วันที่ 1-3, 8-31 มีนาคม เพิ่มท่านละ 500 บาท/คน/คืน
·      ห้องพัก 1 ห้อง พักห้องละ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า

·      ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 30 HKD

     

ห้อง CITY ROOM ขนาด 27 ตร.ม.

 หมายเหตุ :

 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

** Sweetbee Travel มีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษา กรณีติดเชื้อโควิด 19 จำหน่ายในราคาท่านละ 420 บาท

 ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
 • บริการโหลดสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • บริการขนมปังและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ค่ารถเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมทางด่วนและจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าคนขับรถ และ ค่าไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 • ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดไทยครึ่งวัน

ราคานี้ ไม่รวม

 • ค่าอาหารเช้าโรงแรม สามารถสอบถามเพิ่มได้ค่ะ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 30 เหรียญ
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักล้าง
 • ค่าประกันการเดินทาง และ คุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษี 7% สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ต้องการที่นำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย
 • ค่ามัดจำห้องพักที่โรงแรมอาจมีการเรียกเก็บ และ จะคืนให้ท่านเมื่อถึงวันเช็คเอาท์

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง