Facebook

HK PRIVATE ONE DAY TRIP ราคาเริ่มต้น คันละ 11,600 บาท เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

เที่ยวทัวร์ฮ่องกงแบบ ส่วนตัว 6 ชั่วโมง แบบเอาใจสายมู พร้อมบริการนำท่านเที่ยว ฮ่องกง ไหว้พระ วัดดัง ไม่ว่าท่านจะพักย่านไหน โรงแรมไหน ก็ไม่ใช่ปัญหา พร้อมบริการ นำท่านเดินทางไหว้พระ กับ 5 วัดดัง ที่คุณเลือกได้เอง

เที่ยวฮ่องกง แบบส่วนตัว กับ วัดดังที่คุณเลือกได้

เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ [โชคลาภ อายุยืน ขอลูก]

วัดหมั่นโหมว [ความรู้ การเรียน]

วัดปักไท่ [เสริมโชคลาภ ความเจริญ]

วัดแชกงหมิว [เสริมบารมี แก้ชง เงินทอง]

วัดหวังต้าเซียน [สุขภาพ เนื้อคู่]

วัดเจ้าแม่กวนอิมกู้เงิน ฮองฮัม [โชคลาภ เงินทอง]

วัดกวนไท ไหว้เทพเจ้ากวนอู [ธุรกิจ บริวาร การปกครอง]

วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว [ด้านการงาน การท่องเที่ยว เดินทาง]

                                                      ราคาแพ็คเกจ One Day Trip แบบส่วนตัว
รถ จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อคัน ( 6 ชั่วโมง )
รถ Alphard ขนาด 7 ที่นั่ง 1 – 5 ท่าน 11,600 บาท
รถ Coach ขนาด 28 ที่นั่ง 6 – 20 ท่าน 12,500 บาท

          เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม — คลิกที่นี่

          สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 094-3248008 , 02-278-3064 

                                                           ADD LINE : SWEETBEETRAVEL2

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร
1 วัน รถส่วนตัวรับจากโรงแรม – มีไกด์ไทย พาเที่ยวซิตี้ทัวร์

อิสระเลือกวัดได้ 3-5 วัด จาก 8 วัด รายการดังนี้

1.       เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ [โชคลาภ อายุยืน ขอลูก]

2.       วัดหมั่นโหมว [ความรู้ การเรียน]

3.       วัดปักไท่ [เสริมโชคลาภ ความเจริญ]

4.       วัดแชกงหมิว [เสริมบารมี แก้ชง เงินทอง]

5.       วัดหวังต้าเซียน [สุขภาพ เนื้อคู่]

6.       วัดเจ้าแม่กวนอิมกู้เงิน ฮองฮัม [โชคลาภ เงินทอง]

7.       วัดกวนไท ไหว้เทพเจ้ากวนอู [ธุรกิจ บริวาร การปกครอง]

8.       วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว [ด้านการงาน การท่องเที่ยว เดินทาง]

และ นำท่านช็อปปิ้งที่ศูนย์กังหันฮวงจุ้ย จากนั้นนำเดินทางกลับสู่โรงแรมของท่าน

*สิ้นสุดการให้บริการ  *ใช้รถแบบ 6 ชั่วโมง (รวมเวลาทานมื้อเที่ยง) โดยเริ่มนับจากเวลาที่นัดหมาย
*หากลูกค้าเลือกไป 3-4 วัด จะมีเวลาแวะทานมื้อเที่ยงเยอะขึ้นค่ะ (ไม่รวมค่าอาหาร)
*หากเลือก 5 วัด อาจมีเวลาไม่พอแวะทานมื้อเที่ยง แต่สามารถให้รถไปส่งที่ร้านอาหาร และลูกค้าอิสระเดินทางกลับโรงแรมเองได้ค่ะ
*หากใช้รถเกิน 6 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

โรงแรม รับจากโรงแรมในย่านจิมซาจุ่ย, จอร์แดน, เหยามาเต่ย, มงก๊ก หรือ ปริ้นซ์เอ็ดเวิร์ด

กรณีที่โรงแรมอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัท

จำนวน เริ่มต้น 1 ท่านขึ้นไป รถโดยสาร Alphard หรือ Minibus
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 67

ราคารวม

  • ซิตี้ทัวร์ที่ฮ่องกง พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
  • ค่ารถเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมทางด่วนและจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง

ราคาไม่รวม

  • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 50 เหรียญ
  • ค่าอาหาร
  • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักล้าง
  • ค่าประกันการเดินทาง และ คุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษี 7% สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ต้องการที่นำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

  • แพ็คเกจนี้ ไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 66 – 1 มกราคม 67 และ 10-13 กุมภาพันธ์ 2567 และ 12-16 เมษายน 2567
  • กรุณาแจ้งชื่อวัดก่อนการเดินทาง บริษัทจะจัดเส้นทางให้ตามวัดที่ลูกค้าเลือกค่ะ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง