บัตรKYOTO CITY BUS TICKET 1 DAY

บัตรKYOTO CITY BUS TICKET 1 DAY

บัตรKYOTO CITY BUS TICKET 1 DAY ที่จะพาคุณเที่ยวทั่วเมืองเกียวโตได้อย่างสะดวก พบกับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองเกียวโตมากมาย ด้วยเครือข่ายรถบัสทั่วเมืองเกียวโต เช่น ย่านกิองย่านเก่าแก่ที่มีชื่อของเกียวโต , วัดทองคินคาคุจิ วัดที่สวยงาม , วัดคิโยมิซึ หรือ วัดน้ำใสที่มีคนไปขอพรกันเยอะมาก , ป่าไผ่อะราชิยาม่า ป่าไผ่ที่เลื่องชื่อของเมืองเกียวโต , ย่าน คาวารามาจิ ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองเกียวโต , สถานีรถไฟ JR เกียวโต จุดเริ่มต้นของทุกเส้นทางที่คุณสามารถหาซื้อขนมของฝากมากมายของเกียวโตได้จากที่นี่

เดินทางด้วย Kyoto City Bus Ticket ที่ปลอดภัย เดินทางง่าย ด้วยป้ายบอกเวลารถที่ชัดเจน ให้คุณวางแผนการเดินทางได้ตรงเวลามากขึ้น ที่สำคัญ  สามารถขึ้นลงได้แบบไม่อั้น ขึ้นลงกี่เที่ยว กี่สายก็ได้

ตั๋วเกียวโตซิตี้บัส ADULT & CHILD 6-11 ปี
บัตร KYOTO CITY BUS TICKET 1 DAY 240 บาท

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่และเด็ก อายุ 6-11 ปีราคาเท่ากัน

 เงื่อนไขในการซื้อและใช้บัตรรถไฟ Kyoto City Bus Ticket 1 Day

1.จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2.ตั๋วมีอายุ 60 วัน (2 เดือน) นับตั้งแต่วันที่ทำการจอง

3.ตั๋ว Kyoto City Bus Ticket 1 Day

4.ท่านที่ถือตั๋วผู้ใหญ่ หรือ่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป สามารถพาเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ ขึ้นรถได้ฟรี

5.โปรดจองตั๋วก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

6.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

7.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวในเกียวโต 1 วัน พร้อมใบ Confirmation Voucher ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

8.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

จุดและวิธีแลกตั๋ว Kyoto City 1 Day Pass

สามารถนำใบ Confirmation Voucher พร้อมหน้าพาสปอรต์จริงไปแลกรับตั๋วจริงได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ JTR อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคาร 1 (terminal 1) สนามบินนานาชาติคันไซ เวลาทำการ 08.30-22.00 น.

วิธีการใช้ตั๋ว

โดยในวันที่ใช้งานท่านสามารถ นำตั๋วที่แลกมาไปใช้ขึ้นรถได้ที่จุดเริ่มต้นขึ้นรถบัสได้ ณ สถานี JR Kyoto หรือจุดขึ้นรถบัสที่ใกล้ที่สุด

ท่านสามารถดูจุดขึ้นรถ Kyoto City Loop Bus ได้ — คลิกที่นี่

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง