Facebook

บัตร Kansai Thru Pass 3 วัน (Kansai Thru Pass 3 Day)

บัตร Kansai Thru Pass 3 วัน (Kansai Thru Pass 3 Day)

บัตร Kansai Thru Pass 3 วันที่จะพาคุณท่องเที่ยวภูมิภาคคันไซ แบบครบทั้งภูมิภาคด้วยบัตรคันไซทรูพาสที่สามารถใช้ได้หมดทั้งรถไฟเอกชน,รถไฟใต้ดิน รวมถึงรถบัสประจำทางในพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัดได้แก่ ชิกะ,นารา,วาคายามะ,เกียวโต,โอซาก้า และ เฮียวโงะ ที่จะนำคุณเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ของทุกเมืองในภูมิภาคคันไซได้อย่างสะดวก พร้อมรับส่วนลดจากร้านค้าและสถานที่ที่เข้าร่วมรายการอีกมากมาย

เดินทางโดยใช้บัตร Kansai Thru Pass ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างดี ด้วยการรวมตัวของเครือข่ายรถไฟและรถบัสขนาดใหญ่ ที่ปลอดภัย ตรงเวลา มีจุดเชื่อมต่อแต่ละเมืองมากมาย เดินทางง่าย ไม่หลง

Kansai Thru Pass ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 11 ปีขึ้นไป) CHILD (เด็ก อายุ 6-11 ปี)
บัตร Kansai Thru Pass 3 วัน 1,710 บาท 876 บาท

เงื่อนไขในการซื้อและใช้บัตรKansai Thru Pass 3 วัน

1.สามารถจองตั๋วได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

2.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher หรือ บัตร Exchange Order (ตั๋วชั่วคราว) และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

4.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวของคันไซ ทรูพาส พร้อมใบ Confirmation Voucher ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

5.ภายหลังจากออกและจองตั๋วแล้ว ตั๋วนี้จะมีอายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

6.เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบสามารถเดินทางได้ฟรี แต่ต้องเดินทางกับผู้ใหญ่หรือเด็กที่ถือตั๋วเท่านั้น

จุดและวิธีแลกรับบัตร คันไซ ทรู พาส 3 วัน 

สามารถนำใบ Confirmation Voucher ที่ออกให้ไปแลกรับตั๋วจริงได้ที่เคาน์เตอร์ JTR สนามบินนานาชาติคันไซ  Terminal 1 ผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1 เวลาทำการ 08.30-22.00

ข้อสังเกตและข้อควรจำ

รถไฟที่สามารถใช้กับตั๋ว Kansai Thru Pass ได้ Osaka Metro / Osaka City Bus, Osaka Monorail, Kita-Osaka Kyuko Railway, Randan Kefuku Railway,  รถไฟใต้ดิน/รถบัสเมืองโกเบ, Kobe Electric Railway (คินเท็ตสึ), Sanyo Electric Railway, Semboku Rapid Railway, Nankai Electric Railway, Nose Railway, Hankyu, Hanshin, Hresan Sakamoto Cable, Port Liner, Rokku Liner, Kyoto Bus, Kobe City Transport Promotion, Sanyo Bus, Nara Kotsu Bus, NankaiWink Bus Kanaoka, Nankai Wink Bus Nambu, Kansai Bus, West Japan JR Bus เฉพาะสาย Takao Keihoku เท่านั้น, Amasaki Transportation Service

*สำหรับสายต่อไปนี้ Eisan Electric Railway, Kyoto Subway / Kyoto Bus, Kintetsu, Keihan, รถราง Hankou, Mizuma Train / Bus, Itami City Bus, Kintetsu Bus, Kyoto Keihan Bus, Kyoto Keihan Kosu, Keihan Bus, Kojaku Kotsu เฉพาะสาย Hieizano เท่านั้น, Shintetsu Bus, Takasuki Bus, Nara Kotsu Bus, Nansai Rinkan Bus, West Japan JR Bus เฉพาะสาย Takao Keihoku เท่านั้น,  Hankyu Bus, Hon Bus, Wakayama Bus, Wakayama Bus Naku เมื่อใช้สายเหล่านี้ กรุณาใช้ปากกาหมึกดำเขียนกรอกวันที่ที่ใช้ลงไปบนปกหลังของตั๋วและยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่สถานี

รถที่ไม่สามารถใช้กับตั๋ว Kansai Thru Pass ได้ Bus Limousine, Highway Bus, Midnight Express Bus, Osaka Bus IKEA Tsruhama Line, Universal Studio Japan Line, รถด่วนสงวนที่นั่งของ Kintetsu / Nankou Railway / Keihan Electric Railway

คุณสามารถดูแผนที่ให้บริการของ คันไซทรูพาส ได้— คลิกที่นี่

**บริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง