Facebook

บัตรJR East Pass Nagano Niigata 5 Day

บัตรJR East Pass Nagano Niigata 5 Day

บัตรJR East Pass Nagano Niigata 5 Day ให้ท่านได้ท่องเที่ยวบริเวณภูมิภาคโฮโคริคุ ของญี่ปุ่นที่ประกอบไปด้วยเมืองดังน่าสนใจมากมายเช่น นีงาตะ,มัตสึโมโต้,นากาโน่,กาลา-ยูซ่าว่า,คานาซาวะ ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์,วัฒนธรรม,ประเพณี,ออนเซ็น และ ธรรมชาติ รวมถึง อาหารของแต่ละท้องถิ่นที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของขึ้นชื่อระดับชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย

บัตรJR East Pass Nagano Niigata 5 Day ยังสามารถใช้เดินทางในกรุงโตเกียว,โยโกฮามะ และ คามาคุระได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถนั่งรถไฟชินคังเซนรุ่นพิเศษที่ใช้เดินทางจาก กรุงโตเกียวเข้าสู่ภูมิภาคโฮโคริคุ ทั้งโจเอ็ตสึ ชินคังเซน และ โฮโคริคุ ชินคังเซน ที่จะทำให้คุณเดินทางได้รวดเร็ว,ประหยัดเวลาในการเดินทาง,รถไฟตรงเวลาจะช่วยทำให้คุณวางแผนการเดินทางได้แม่นยำ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานรถไฟญี่ปุ่นที่สูงระดับโลก

JR East Pass Nagano Niigata Area 5 Day ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 11 ปีขึ้นไป) CHILD (เด็ก อายุ 5-11 ปี)
บัตรJR East Pass Nagano Niigata Area 5 Day 6,541 บาท  3,296 บาท

เงื่อนไขในการซื้อและใช้บัตร JR East Pass Nagano Niigata 5 Day 

1.สามารถจองตั๋วได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

2.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher หรือ บัตร Exchange Order (ตั๋วชั่วคราว) และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

4.หลังจากจองตั๋วแล้ว ใบ Comfirmation Voucher หรือ บัตร Exchange Order จะมีอายุ 90 วัน นับตั้งแต่วันจอง

5.ผู้โดยสารที่ถือตั๋ว JR East Pass Nagano Niigata Area 5 Day (ผู้ใหญ่) สามารถพาเด็กอายุ 1-5 ขวบ ขึ้นรถไฟได้ฟรี โดยผู้ถือตั๋ว 1 ท่านสามารถพาเด็กอายุ 1-5 ขวบขึ้นรถไฟได้ 2 ท่าน

6.บัตรนี้สำหรับท่านที่ถือ Visa Short term travel (วีซ่าท่องเที่ยว) เท่านั้น

7.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวของสาย JR East Pass Nagano Niigata Area 5 Day พร้อมใบ Confirmation Voucher หรือ Exchange Order ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

จุดและวิธีแลกรับตั๋ว JR East Pass Nagano Niigata 5 Day 

ท่านสามารถนำใบ Confirmation หรือ ตัว Exchange Order ที่ออกให้ พร้อมเล่มพาสปอรต์จริง ไปแลกรับตั๋วได้ที่สถานีรถไฟดังต่อไปนี้

1.JR East Travel Service Center Marunochi Exit Tokyo Station เวลาทำการ 07.30 – 20.30 น.

2.JR East Travel Service Center Ueno Station เวลาทำการ 08.30 – 19.00 น.

3.JR East Travel Service center Narita Airport Terminal 1 เวลาทำการ 08.15 – 19.00 น.

4.JR Ticket office (Midori-no-madoguchi) เวลาทำการ 06.30 – 08.15 และ 19.00 – 21.45

5.Narita International Airport Terminal 1 Travel Center เวลาทำการ 10.00 – 18.00

6.JR East Travel Service Center Narita Terminal 2 Station เวลาทำการ 08.15 -20.00

7.JR Ticket office (Midori-no-madoguchi) เวลาทำการ 06.30 – 08.15 และ 20.00 – 21.45

ข้อควรจำและข้อสังเกต

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเส้นทางที่ JR East Pass Nagano Niigata area ให้บริการได้ — คลิกที่นี่

ตั๋วรถไฟ JR East Pass Nagano Niigata area สามารถใช้กับรถไฟตามรายชื่อ และ ขบวนตามข้างล่างนี้

รถไฟชินคังเซน (Shinkansen)

1.Joestu Shinkansen (Tokyo station -Niigata Station,GALA Yuzawa Station)

2.Hokoriku Shinkansen (Tokyo station – Joetsumyoko station)

3.Tohoku Shinkansen (Tokyo station – Nasushiobara station)

รถไฟด่วนพิเศษ (Limited Express)

4.Azusa,Kaiji,Hachioji,Ome Limited Express Trains

5.Shinano Limited Express Trains

6.FUJI Excursion Limited Express Trains

7.Shonan,Odoriko Limited Express Trains

8.Narita Express (Narita airport-Tokyo)

9.Hitachi Limited Express Trains

10.Tokiwa Limited Express Trains

11.Wakashio/Sazanami/Shiosa Limited Express Trains

12.Shirayuki Limited Express Trains

13.Inaho Limited Express Trains

รถไฟท้องถิ่น (Local Train)

14.Tokyo Yamanote Line (ใช้เดินทางตามสถานีใหญ่ในเขตกรุงโตเกียว)

15.Izu Kyuko all lines

16.Hokuetsu Expess All lines

17.Tokyo Monorail All lines

Lines Partially Avaliable (รถไฟสายอื่นที่ไม่ใช่สาย JR ที่ใช้ตั๋วได้)

รถไฟสาย Tobu Railways ในขบวนรถไฟ Limited Express Trains ไปยัง Nikko,Kinugawa,SPACIA Kinugawa สำหรับท่านที่ถือตั๋วรถไฟ JR East Pass Nagano Niigata สามารถโดยสารรถไฟสาย Tobu railways ได้ก็ต่อเมื่อทำการเข้าออกที่สถานีรถไฟ JR (JR Station) เท่านั้น และจะไม่สามารถใช้เข้าออกในส่วนของเส้นทาง Tobu line ที่เริ่มต้น หรือ เข้ามาที่สถานี อะสาคุสะได้

สามารถใช้กับรถไฟขบวน Local และ Express Trains (สถานี Imaichi Station – สถานี Tobu Nikko Station และ สถานี Kinugawa Onsen Station) และสาย Echigo TOKImeki Railway Line (สถานี Naoetsu station – สถานี Arai Station

-บัตร JR East Pass Nagano Niigata สามารถใช้กับรถบัส หรือ JR BUS KANTO ได้ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ — http://www.jrbuskanto.co.jp.e.wn.hp.transer.com

**บริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิแจ้งล่วงหน้า**

 

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง