Facebook

บัตรJR All Kyushu Area Pass 3 วัน (บัตร ออล คิวชู แอเรีย พาส 3 วัน)

บัตรJR All Kyushu Area Pass 3 วัน

บัตรJR All Kyushu Pass 3 วัน ให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวเกาะคิวชู เกาะใต้ของญี่ปุ่นที่คุณจะสามารถเดินทางได้ตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเกาะคิวชู ที่คุณจะได้สัมผัสทุกมุมมองของเกาะคิวชูทั้งวัฒนธรรม,ประเพณี,สังคม,อาหาร และ แหล่งท่องเที่ยวที่แต่ละเมืองก็จะมีจุดแตกต่างกันออกไป

เดินทางในคิวชูด้วยตั๋ว JR All Kyushu Pass ท่านจะได้สัมผัสกับการนั่งรถไฟในคิวชูที่ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่สำคัญนั่งได้แบบไม่จำกัดเที่ยวไม่จำกัดรอบตลอด 3 วัน ที่คุณจะสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้เอง จัดการและบริหารการท่องเที่ยวได้เอง ด้วยบริการที่ตรงเวลาและรวดเร็วของรถไฟญี่ปุ่น จะทำให้คุณได้ท่องเที่ยวตามแผนได้มากขึ้น รวมถึงสัมผัสกับรถไฟชินคังเซนในขบวนเฉพาะที่วิ่งในเกาะคิวชูด้วย

JR All Kyushu Area Pass 3 Day ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 11 ปีขึ้นไป) CHILD (เด็ก อายุ 5-11 ปี)
[บัตรJR All Kyushu Area Pass 3 วัน 4,831 บาท  2,421 บาท

เงื่อนไขในการซื้อและใช้บัตรรถไฟ JR All Kyushu Area Pass 3 Day 

1.สามารถจองตั๋วได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

2.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher หรือ บัตร Exchange Order (ตั๋วชั่วคราว) และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

4.หลังจากจองตั๋วแล้ว ใบ Comfirmation Voucher หรือ บัตร Exchange Order จะมีอายุ 90 วัน นับตั้งแต่วันจอง

5.ผู้โดยสารที่ถือตั๋ว All Kyushu Area Pass (ผู้ใหญ่)  สามารถพาเด็กอายุ 1-5 ขวบ ขึ้นรถไฟได้ฟรี โดยผู้ถือตั๋ว 1 ท่านสามารถพาเด็กอายุ 1-5 ขวบขึ้นรถไฟได้ 2 ท่าน

6.บัตรนี้สำหรับท่านที่ถือ Visa Short term travel (วีซ่าท่องเที่ยว) เท่านั้น

7.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวของสาย All Kyushu Area Pass พร้อมใบ Confirmation Voucher หรือ Exchange Order ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

จุดและวิธีแลกรับตั๋ว JR All Kyushu Area Pass 3 Day

ท่านสามารถนำใบ Confirmation หรือ ตัว Exchange Order ที่ออกให้ พร้อมเล่มพาสปอรต์จริง ไปแลกรับตั๋วได้ที่สถานีรถไฟดังต่อไปนี้

– สถานี JR Hakata Station

-สถานี JR Nagazaki Station

-สถานี JR Kokura Station

-สถานี JR Saga Station

-สถานี JR Beppu Station

-สถานี JR Oita Station

-สถานี JR Kumamoto Station

-สถานี JR Kagoshima – Chuo Station

-สถานี JR Miyazaki Station

ข้อควรจำและข้อสังเกต

-ทางบริษัทขอแนะนำให้ทำการแลกตั๋วที่สถานีรถไฟ Hakata เนื่องด้วยเป็นสถานีใหญ่ และรถไฟเกือบทุกขบวนในเกาะคิวชู จะเริ่มต้นออกเดินทางจากสถานี Hakata แห่งนี้ โดยจะให้ทำการตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00

-ตั๋ว Kyushu All Area Pass 3 Day จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ JR Kyushu Bus , B & S Miyazaki Bus , Cruise Train Seven Star และ Aru Rassha (Sweet train) รวมถึงรถไฟสาย Sanyo Shinkansen ระหว่างสถานี Hakata และ Kokura เท่านั้น

-ในกรณีที่ต้องการนั่งชั้น Green Car หรือชั้นพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม (สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์สถานีรถไฟที่ญี่ปุ่น

-ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการขนสัมภาระขึ้นรถไฟ JR Kyushu — คลิกที่นี่

-ต๋ว Kyushu All Area Pass 3 Day จะสามารถใช้ได้เฉพาะบริเวณเกาะคิวชูเท่านั้น

**บริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิแจ้งล่วงหน้า**

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง