Facebook

บัตร JR Hokoriku Area Pass 4 วัน

บัตร JR  Hokoriku Area Pass 4 วัน

บัตร JR Hokoriku Area Pass 4 วัน ที่จะให้คุณได้เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟและรถบัสในเครือ JR (Japan Railway)กับ 3 เมืองใหญ่แห่งภูมิภาคโฮโคริคุ กับ 3 เมืองใหญ่ตั้งแต่ ฟุกุอิ,คานาซาว่า และ โทยามะ กับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและน่าต้นหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่มีชื่อของญี่ปุ่นทั้งสิ้น เช่น ปราสาทมารุโอกะ หรือ ปราสาทในสายหมอก ที่ฟุกุอิ,สวนโคระคุเอ็น ที่คานาซาวะ หรือ เส้นทางเจแปน แอลป์ที่ โทยามะ

เดินทางท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวกับรถไฟ JR พร้อมประสบการณ์การนั่งรถไฟชินคังเซน ที่คุณจะได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวมากมายของทั้ง 2 ภูมิภาคที่คุณต้องการไป และเห็นประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายในแต่ละที่ อาหารและของท้องถิ่นขึ้นชื่อที่ถ้าไม่ได้มา คุณจะไม่มีทางได้สัมผัสอย่างแน่นอน

เดินทางด้วยบัตร JR Hokorilu Area Pass ที่จะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำมากขึ้นด้วยเครือข่ายรถไฟที่ครอบคลุมเส้นทางท่องเที่ยวครบทุกสถานที่ เดินทางด้วยรถไฟในเครือ JR ที่ปลอดภัย,สะดวก และตรงเวลา

JR Hokuriku Area Pass 4 Days ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป) CHILD (เด็ก อายุ 6-12 ปี)
บัตรJR Hokoriku Area Pass 4 วัน  1,731 บาท  876 บาท

เงื่อนไขในการซื้อและใช้บัตรรถไฟJR Hokoriku Area Pass 4 วัน

1.สามารถจองตั๋วได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

2.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher หรือ บัตร Exchange Order (ตั๋วชั่วคราว) และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

4.หลังจากจองตั๋วแล้ว ใบ Comfirmation Voucher หรือ บัตร Exchange Order จะมีอายุ 90 วัน นับตั้งแต่วันจอง

5.ผู้โดยสารที่ถือตั๋ว JR Hokuriku Area Pass 4 Day (ผู้ใหญ่) สามารถพาเด็กอายุ 1-5 ขวบ ขึ้นรถไฟได้ฟรี โดยผู้ถือตั๋ว 1 ท่านสามารถพาเด็กอายุ 1-5 ขวบขึ้นรถไฟได้ 2 ท่าน

6.บัตรนี้สำหรับท่านที่ถือ Visa Short term travel (วีซ่าท่องเที่ยว) เท่านั้น

7.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวของสาย JR Hokuriku Area Pass 4 Day พร้อมใบ Confirmation Voucher หรือ Exchange Order ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

จุดและวิธีแลกรับตั๋ว JR Hokuriku Area Pass 4 วัน 

ท่านสามารถนำใบ Confirmation หรือ ตัว Exchange Order ที่ออกให้ พร้อมเล่มพาสปอรต์จริง ไปแลกรับตั๋วได้ที่สถานีรถไฟดังต่อไปนี้

JR Shin Osaka Station เวลาทำการ 05.30 – 20.30

JR Osaka Station เวลาทำการ 05.30 – 23.00

JR Kansai airport Station เวลาทำการ 05.30 -23.00

JR Kyoto Station เวลาทำการ 06.30 -21.00

JR Fukui Station เวลาทำการ 07.00 -20.00

JR Kanazawa Station เวลาทำการ 07.00 -21.00

JR Toyama Station เวลาทำการ 07.00 -21.30

ข้อควรรู้และข้อสังเกต

สำหรับบัตรJR Hokoriku Area Tourist Pass สามารถใช้กับรถไฟได้ดังต่อไปนี้

ใช้กับ รถไฟชินคังเซน สาย Hokoriku Shinkansen จาก Kanazawa – Kurobe Unazuki Onsen

รถไฟสาย Express Train ขบวน Thunderbird และสายอื่นๆที่วิ่งในพื้นที่ให้บริการ

รถไฟแบบ Rapid Service,Local Train

ใช้กับรถบัสในเครือ JR West ที่ให้บริการในพื้นที่

ท่านสามารถดูแผนที่ที่พาสให้บริการ — คลิกที่นี่

JR Hokuriku Area Pass ไม่สามารถใช้กับ รถไฟชินคังเซน สาย Hokoriku Shinkansen จาก Kurobe Unazuki Onsen – Tokyo

ท่านสามารถดูข้อมูล JR Hokoriku Area Pass เพิ่มเติม — คลิกที่นี่

                          **บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

 

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง