Facebook

บัตรโดยสารรถไฟ JR Haruka Express สนามบินคันไซ – สถานีเกียวโต(Kansai airport -Kyoto)

บัตรโดยสารรถไฟ JR Haruka Express สนามบินคันไซ –  สถานีเกียวโต(Kansai airport -Kyoto)

บัตรโดยสารรถไฟ JR Haruka Express สนามบินคันไซ – สถานีรถไฟ เจอาร์ เกียวโต พาท่านเดินทางอย่างสะดวกสบาย เพียง  80 นาที จากสนามบินคันไซ สู่ สถานีรถไฟ เจอาร์ เกียวโต (Kyoto station)  เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย ที่สถานีรถไฟเกียวโตแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟใหญ่ท่านสามารถนั่งรถไฟสายท้องถิ่นไปยังเมืองอื่นๆ หรือไปส่วนอื่นของเมืองเกียวโตได้อีกด้วย นอกจากนั้นสถานีรถไฟเกียวโตยังเป็นจุดเริ่มต้นของรถบัสที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวเมืองเกียวโตอีกหลายๆสายด้วย ภายในสถานีเกียวโตก็ยังเป็นสถานที่ขายของฝากขึ้นชื่อที่มีขายเฉพาะเมืองเกียวโตอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสถานีใหญ่ที่มีครบทุกอย่างในตัวจริงๆ

เดินทางด้วย รถไฟ JR Haruka Express สู่สถานีรถไฟชิน โอซาก้า ด้วยความสะดวกสบาย,รวดเร็ว,สะอาด และ ปลอดภัย ตามมาตราฐานรถไฟญี่ปุ่น

ราคาผู้ใหญ่ (ADULT FARE)

JR Haruka Express Adult (ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป)
ตั๋วเที่ยวเดียว สนามบินคันไซ – สถานี เกียวโต  540 บาท / ท่าน
ตั๋วไปกลับ สนามบินคันไซ-สถานี เกียวโต  270 บาท / ท่าน

 

ราคาเด็ก (Children fare)

JR Haruka Express Children (ผู้ใหญ่ อายุ 6-11 ปีขึ้นไป)
ตั๋วเที่ยวเดียว สนามบินคันไซ – สถานี เกียวโต 1,080 บาท / ท่าน
ตั๋วไปกลับ สนามบินคันไซ-สถานี เกียวโต 540 บาท / ท่าน

เงื่อนไขในการซื้อและใช้ตั๋ว JR Haruka Express

1 . โปรดจองตั๋วก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

2.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

4.หลังจากจองตั๋วแล้วใบ Confirmation Voucher จะมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันจอง

5.ตั๋วนี้จะใช้ได้สำหรับ Visa ที่ใช้สำหรับนักท่องเที่ยว หรือ วีซ่าชั่วคราว (Temporary Visitor) เท่านั้น

6.สำหรับเด็ก อายุ 1-5 ขวบสามารถขึ้นรถได้ฟรี โดยที่ท่านที่ถือตั๋วผู้ใหญ่ หรือ ตั๋วเด็ก สามารถพาผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบขึ้นรถได้ 1 คน

7.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวในโอซาก้า 1พร้อมใบ Confirmation Voucher ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

 จุดและวิธีแลกตั๋ว JR Haruka Express

1.ท่านสามารถนำ QR Code หรือ เอกสารที่ส่งให้ทางอีเมล์ ไปสแกนได้ที่ตู้ Green vending machine ที่สถานี JR Kansai station หรือ JR Shin-Osaka หรือจะสามารถไปที่ JR Ticket office ทั้ง 2 สถานี เวลาทำการ 06.00-22.00 (ที่ตู้ Green Vending Machine มีบริการเป็นภาษาอังกฤษ)

2.หลังจากได้รับตั๋วจริงมาแล้วท่านสามารถใช้ขึ้นรถไฟ Haruka ได้ทันที

ข้อสังเกต

ท่านสามารถดูตารางการให้บริการรถไฟ Haruka Express ช่วง Weekdays ได้ — คลิกที่นี่

ท่านสามารถดูตารางการให้บริการรถไฟ Haruka Express ช่วง Weekends ได้ — คลิกที่นี่

ท่านสามารถดูข้อมูลต่างๆของรถไฟ Haruka Express ได้ — คลิกที่นี่

** ตารางอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง