Facebook

บัตรโดยสารรถไฟสายเซบุ คาวาโกเอะพาส 1 วัน (Seibu Kawagoe Pass one day pass)

บัตรโดยสารรถไฟเซบุสายคาวาโกเอะ (Seibu Kawagoe Pass)

บัตรโดยสารรถไฟเซบุสายคาวาโกเอะ (Seibu Kawagoe Pass) แบบ 1 วัน ที่จะพาคุณนั่งรถไฟสายเซบุตรงจากโตเกียวไปยังเมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ ที่ได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ ที่ยังคงสถาปัตยกรรมและสภาพบ้านเรือนในสมัยเอโดะได้เป็นอย่างดี และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ขึ้นชื่อของเมืองคาวาโกเอะ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ด้วยความสะดวกของบัตรโดยสารรถไฟเซบุสายคาวาโกเอะ ท่านสามารถเลือกขึ้นรถไฟได้จากทั้งสถานี เซบุชินจูกุ หรือ สถานีเซบุอิเคบุคุโระ ที่สำคัญตัวของบัตรยังเป็นรูปลายของ โอมาโมริ หรือ เครื่องรางนำโชคของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

SEIBU KAWAGOE PASS 1 DAY                      ราคา
บัตรโดยสารรถไฟเซบุสายคาวาโกเอะ 1 วัน  181 บาท

หมายเหตุ : **ผู้ใหญ่และเด็กราคาเท่ากัน

เงื่อนไขในการซื้อและใช้บัตรโดยสารรถไฟเซบุสายคาวาโกเอะ

1.สามารถจองตั๋วได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

2.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

4.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวของสายเซบุ พร้อมใบ Confirmation Voucher ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

5.บัตรรถไฟโดยสารสายเซบุคาวาโกเอะ สามารถเดินทางไปกลับระหว่างโตเกียว และ สถานี Hon-Kawagoe ได้รอบเดียวเท่านั้น

จุดและวิธีแลกรับตั๋ว

ท่านสามารถนำใบ Confirmation Voucher หรือ QR โค้ดที่ออกให้ไปรับตั๋วได้ที่ SEIBU Tourist Information Center Ikebukuro ชั้น 1 สถานีอิเคบุคุโระ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00

Information Center จะตั้งอยู่ด้านขวาของทางออก East Exit ของสถานีรถไฟ SEIBU ที่ตั้งอยู่ติดกับห้าง SEIBU Departmen store

คลิกดูแพ๊คเกจญี่ปุ่นเพิ่มเติม — คลิกที่นี่

                               **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง