Facebook

บัตรเข้าชมสิงคโปร์ไนท์ซาฟารี (Night Safari) สิงคโปร์

บัตรเข้าชมสิงคโปร์ไนท์ซาฟารี  (Night Safari Include Tram) สิงคโปร์

บัตรเข้าชมสิงคโปร์ไนท์ซาฟารี ให้ท่านได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ถึง 13 สมัย ไนท์ซาฟารี ที่นี่ท่านจะได้พบกับสัตว์ที่แสนน่ารักมากมายในช่วงเย็นจนถึงค่ำ กับสัตว์นานาชนิดมากมายทั้ง เสือมาเลเซีย , ช้างเอเชีย,ลิง,สิงโตและอีกมาย พร้อมรถรางที่ท่านสามารถนั่งชมวิวได้ตลอดการเข้าชม

TICKET PRICE (ราคาตั๋ว) 

                                     ประเภท                                        ราคา/ท่าน
                                     ผู้ใหญ่                                        1,220 บาท
                                เด็ก 3-11 ขวบ                                        900 บาท

เงื่อนไข

1.สามารถซื้อตั๋วก่อนเดินทางได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2.หลังจากซื้อตั๋วไปแล้ว จะไม่สามารถทำรีฟันด์คืนเงิน หรือ ยกเลิกได้

3.บัตรนี้รวมค่ารถรางที่ใช้นั่งชมสัตว์แล้ว

4.บัตรนี้ไม่รวมค่า กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ

5.ในกรณที่ต้องการยกเลิก หรือ รีฟันด์ ต้องทำอย่างน้อยก่อนเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ การยกเลิก รีฟันด์ ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

วิธีการใช้และรับบัตร ^^

หลังจากลูกค้าได้ชำระค่าบัตรเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการส่งตั๋วให้ทางอีเมล์ภายใน 1 ชั่วโมง โดยท่านสามารถนำใบ Confirmation Voucher ที่ส่งให้ไปสแกน QR Code ได้ที่หน้า Night Safari

                 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**