Facebook

บริการรถรับส่งสนามบินนาริตะ-โตเกียวโดยรถ ALPHRD พร้อมคนขับแบบส่วนตัว (2-4 ที่นั่ง)

บริการรถรับส่งสนามบินนาริตะ-โตเกียว โดยรถ ALPHRD พร้อมคนขับแบบส่วนตัว (2-4 ที่นั่ง)

บริการรถรับส่งสนามบินนาริตะ-โตเกียว โดยรถ ALPHARD พร้อมคนขับแบบส่วนตัวจากสนามบินนาริตะ ไปยัง กรุงโตเกียวทั้ง 23 เขต เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องเบียดเสียดกับผู้คนมากมาย ไม่ต้องลากกระเป๋า ไม่ต้องเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ ไปกันแบบครอบครัวและเพื่อนฝูง เดินทางถึงกี่โมงก็ได้ เราพร้อมยินดีบริการ

ด้วย บริการรถ ALPHARD แบบส่วนตัวจากสนามบินนาริตะไปยังกรุงโตเกียว ไม่ว่าคุณจะพักย่านไหน โรงแรมไหน ขอแค่อยู่ในเขตกรุงโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น ชินจูกุ,อิเคบุคุโระ,อุเอโนะ,อาสาคุสะ,ชิบูย่า,ฮาราจูกุ,กินซ่า,สถานีรถไฟโตเกียว เราพร้อมบริการส่งทุกท่านถึงที่พักด้วยความปลอดภัย,สะอาด,คนขับสุภาพ และ ตรงเวลา

เดินทางสู่โรงแรมที่พักในกรุงโตเกียว กับ รถแบบ ALPHARD กับที่นั่งที่กว้างขวางสะดวกสบาย ปลอดภัย ไม่แออัด รถทุกคันได้รับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ และ ได้รับมาตราฐานด้านความสะอาดจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่น , พนักงานขับรถตรงเวลา และ มีมารยาท

**จากสนามบินนาริตะ ไปยัง กรุงโตเกียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจราจร ณ เวลานั้น)**

ALPHARD PRIVATE CAR SERVICE NARITA AIRPOTR(2-4 Seats) ขาเดียว (สนามบินนาริตะ โรงแรมที่พัก กรุงโตเกียว) หรือ กรุงโตเกียว สนามบินนาริตะ ไปกลับ (สนามบินนาริตะ โรงแรมที่พัก กรุงโตเกียวสนามบินนาริตะ)
บริการรถ ALPHARD แบบส่วนตัวสนามบินนาริตะ – โรงแรมในกรุงโตเกียว (2-4 ที่นั่ง)  9,000 บาท  18,000 บาท

เงื่อนไขในการจองบริการรถ ALPHARD

1.สามารถจองบริการได้อย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง หลังจากจองเสร็จแล้ว ทางบริษัทจะทำการเช็คและจองรถให้ทันที

2.ก่อนกดชำระเงิน กรุณากรอกรายชื่อผู้เดินทางท่าน (ท่านใดท่านหนึ่งหรือหนึ่งท่านก็ได้) , ระบุจำนวนคน ,เที่ยวบินและเวลาที่ท่านไปถึง,จำนวนสัมภาระ

3.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจะทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher ซึ่งในรายละเอียดจะระบุข้อมูลการใช้รถตามที่ลูกค้าแจ้งไว้และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

4.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

5.ก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับบริการรถเช่าให้ พร้อมกับเอกสารข้อมูลการท่องเที่ยวโตเกียวให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

6.ก่อนการเดินทาง 3 วันทางบริษัทจะแจ้ง ชื่อ และ รายละเอียดของคนขับรถให้ท่านอีกครั้งนึง

7.หากท่านต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เช่น ปีใหม่,สงกรานต์ หรือ ช่วง ไฮซีซั่น เช่นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี หรือ ซากุระ ทางบริษัทขอแนะนำให้จองล่วงหน้า 1 เดือนขึ้นไป เพราะช่วงดังกล่าวจะมีการใช้บริการค่อนข้างสูง

วิธีการพบคนขับและจุดนัดพบ

หลังจากรับกระเป๋า และ ผ่านพิธีศุลกากร (Custom) แล้ว เมื่อท่านเดินออกมาให้ท่านสังเกตป้ายชื่อของท่าน พร้อมโลโก้ สวีทบี ทราเวล ที่คนขับจะชูถือเพื่อให้ท่านสังเกต

เมื่อท่านพบคนขับแล้ว โปรดแสดงเอกสารการจองรถที่บริษัทออกให้ต่อคนขับ เพื่อที่คนขับจะได้เช็คเอกสารและพาท่านขึ้นไปรถเพื่อเดินทางสู่ที่พักที่ท่านได้จองไว้

หมายเหตุ : ในกรณีที่คนขับได้คอยท่านเป็นเวลา 90 นาที นับตั้งแต่เที่ยวบินของท่านได้แลนดิ้งลงที่สนามบิน และไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน หรือ ติดต่อท่านไม่ได้ ทางคนขับจะยกเลิกงานทันที ซึ่งในกรณีนี้ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินรีฟันด์ได้

**สำหรับท่านที่จองรถขากลับจากโรงแรมในโตเกียว ไป สนามบินนาริตะ รถจะมารับท่าน ณ โรงแรมที่พักก่อนเที่ยวบินออก 4 ชั่วโมง และ โปรดมาก่อนเวลานัดหมาย อย่างน้อย15 นาที

                          **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง