Facebook

บริการประกันเดินทางต่างประเทศ

บริการประกันเดินทางต่างประเทศ

บริการประกันเดินทางต่างประเทศ จาก อลิอันซ์ ประกันภัย ที่จะคอยคุ้มครองท่านตลอดการเดินทางจากอุบัติเหตุ หรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และให้การเดินทางของท่านเต็มไปด้วยความสุข กับแผนประกันมากมายที่มาให้ท่านเลือก ด้วยเบี้ยประกันสุดคุ้มกับความคุ้มครองมากมาย โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ท่านละ 420 บาทเท่านั้น สำหรับท่านที่เดินทาง 1-4 วัน

บริการประกันเดินทางต่างประเทศ มีให้เลือกได้ถึง 4 แบบตั้งแต่แบบ A (ฮิปฮอป) , แบบ B (บูกี้) , แบบ C (แซมบ้า) และ แบบ D (แทงโก้) ซึ่งผลคุ้มครองจะแตกต่างกันตามรายการที่ท่านเลือก

สำหรับผลของความคุ้มครอง (Coverage) เด่นๆมีดังต่อไปนี้

1.ในกรณีที่เสียชีวิตท่านจะได้ความคุ้มครองถึง 2,000,000 บาท (สำหรับผู้ที่เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 75 ปี)

2.ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศถึง 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย

3.การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 10,000 บาท และ สำหรับการล่าช้าทุกชั่วโมงเต็ม 1,000 บาท

4.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 3,000,000 บาท

5.การนำส่งยารักษาโรค 10,000 บาท

6.การชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน 500 บาท

7.ความรับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนตร์ภาคสมัครใจ สำหรับรถเช่า 10,000 บาท

หมายเหตุ : **ความคุ้มครองด้านบนเป็นรายละเอียดความคุ้มครองของแผน A (ฮิปฮอป)**

ท่านสามารถกดดูรายละเอียดพร้อมความคุ้มครองของแผนประกันต่างๆได้ — คลิกที่นี่

ในกรณีที่ท่านเดินทางไปประเทศเหล่านี้ ได้แก่ อัฟกานิสถาน,แอลจีเรีย,บุรุนดี,คองโก,คิวบา,เอริเทรีย,กินี,เกาหลีเหนือ,อิรัก,โคโซโว,ไลบิเรีย,ลิเบีย,มอริเตเนีย,ไนเจอร์,ไนจีเรีย,เซอร์เบีย,โซมาเลีย,ซูดาน,ซีเรีย,เยเมน ทางบริษัทขอแจ้งว่าท่านจะไม่สามารถซื้อประกันการเดินทางชุดนี้ได้

สำหรับท่านที่เดินทางไปประเทศเนปาล จะไม่สามารถใช้แผนแทงโก้ได้

หากท่านเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่ต่างประเทศ สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องได้ที่ Claim Hotline เบอร์ (+66) 02-342-3237 เวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30) **ตามเวลาประเทศไทย**

อีเมล์ : claim-th@allianz.com

โปรดแจ้งรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในใบกรมธรรม์ทุกครั้ง ขณะติดต่อกับ Call center

รายละเอียดวิธีการซื้อประกันการเดินทาง

1.โปรดแจ้งรายละเอียดการเดินทางต่างๆของท่าน ได้แก่ ชื่อ-สุกล (โปรดกรอกให้ตรงกับหน้าพาสปอรต์) วันเดินทางไป และ วันเดินทางกลับ , เที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ , ระยะเวลาเดินทาง , ประเทศที่เดินทางไป,ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ และ อีเมล์ที่ใช้ติดต่อกลับ

2.เมื่อท่านกรอกครบถ้วนและชำระค่าประกันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะทำการติดต่อกับบริษัทประกัน เพื่อทำการออกหลักฐานใบกรมธรรม์ให้กับท่าน (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เมื่อได้ใบกรมธรรม์จากบริษัทประกันแล้ว ทางบริษัทจะส่งใบกรมธรรม์ให้ท่านทางอีเมล์ทันที

3.สำหรับท่านที่เดินทางมากกว่า 5 วัน หรือ แพ็คเกจครอบครัว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สวีทบี ทราเวล โทร 02-278-3064,094-324-8008 หรือ ID Line : sweetbeetravel2 // อีเมล์ sweetbeetravel@yahoo.com

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง