Facebook

PVN32-FD ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่ เดินทางสิงหาคม – ตุลาคม 2565 บิน Thai air asia ราคาเริ่มต้น ท่านละ 12,999 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์,เยือนเมืองดาลัท ขึ้นกระเช้าชมวิว สัมผัสอากาศดีๆ พัก 4 ดาวเมืองดาลัท นั่งรถราง Roller Coaster ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ พร้อมบริการอาหารทุกมื้อ เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia (บินเช้า – กลับเช้า) ราคาเริ่มต้น ท่านละ 12,999 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
05-08 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 4,500
11-14 สิงหาคม 2565 15,999 15,999 4,500
12-15 สิงหาคม 2565 15,999 15,999 4,500
18-21 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 4,500
19-22 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 4,500
25-28 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 4,500
26-29 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 4,500
01-04 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
02-05 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
08-11 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
09-12 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
15-18 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
16-19 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
22-25 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
23-26 กันยายน 2565 13,999 13,999 4,500
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2565 13,999 13,999 4,500
30 กันยายน-03 ตุลาคม 2565 13,999 13,999 4,500
06-09 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,500
07-10 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,500
13-16 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,500
14-17 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,500
20-23 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,500
21-24 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,500
27-30 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,500
28-31 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,500
*** จอยทัวร์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน ***
ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี 4,900 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-324-8008 หรือ Add line : sweetbeetravel2

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง