Facebook

PVN13-WE ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา,ฮานอย,ฟานชิปัน เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2565 บินสายการบิน Thai Smile ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,999 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ซาปา,ฮานอย บินหรู ไทยสไมล์ น้ำหนักกระเป๋า 20 kg.เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ พักฮานอย 1 คืน พักซาปา 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน (รวมค่ารถราง และกระเช้า) ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (บินเช้า-กลับเย็น) เที่ยวคุ้ม ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,999 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ซาปา,ฮานอย,ฟานชีปัน ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์คลิกที่นี่

                                                                               อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
11-14 สิงหาคม 2565 16,999 16,999 4,000
12-15 สิงหาคม 2565 16,999 16,999 4,000
13-16 สิงหาคม 2565 14,999 14,999 4,000
18-21 สิงหาคม 2565 14,999 14,999 4,000
19-22 สิงหาคม 2565 14,999 14,999 4,000
20-23 สิงหาคม 2565 14,999 14,999 4,000
25-28 สิงหาคม 2565 14,999 14,999 4,000
26-29 สิงหาคม 2565 14,999 14,999 4,000
27-30 สิงหาคม 2565 14,999 14,999 4,000
01-04 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
02-05 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
03-06 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
08-11 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
09-12 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
10-13 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
15-18 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
16-19 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
17-20 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
22-25 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
23-26 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
24-27 กันยายน 2565 14,999 14,999 4,000
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,000
30 กันยายน-03 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,000
01-04 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,000
06-09 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,000
07-10 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,000
08-11 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,000
13-16 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,000
14-17 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,000
15-18 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,000
20-23 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,000
21-24 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,000
22-25 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 4,000
27-30 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,000
28-31 ตุลาคม 2565 15,999 15,999 4,000
29 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
03-06 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
04-07 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
05-08 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
10-13 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
11-14 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
12-15 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
17-20 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
18-21 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
19-22 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
24-27 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
25-28 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
26-29 พฤศจิกายน 2565 15,999 15,999 4,000
01-04 ธันวาคม 2565 15,999 15,999 4,000
02-05 ธันวาคม 2565 17,999 17,999 4,000
03-06 ธันวาคม 2565 17,999 17,999 4,000
08-11 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000
09-12 ธันวาคม 2565 17,999 17,999 4,000
10-13 ธันวาคม 2565 17,999 17,999 4,000
15-18 ธันวาคม 2565 15,999 15,999 4,000
16-19 ธันวาคม 2565 15,999 15,999 4,000
17-20 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000
22-25 ธันวาคม 2565 17,999 17,999 4,000
23-26 ธันวาคม 2565 17,999 17,999 4,000
24-27 ธันวาคม 2565 17,999 17,999 4,000
29 ธันวาคม-01 มกราคม 2566 19,999 19,999 6,000
30 ธันวาคม-02 มกราคม 2566 19,999 19,999 6,000
31 ธันวาคม-03 มกราคม 2566 19,999 19,999 6,000
*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน ***
ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี 4,900 บาท

ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-324-8008 หรือ Add line : sweetbeetravel2

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง