Facebook

PVN22B-VZ ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง,ฮอยอัน,บานาฮิลล์ เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 2565 เดินทางโดยสายการบิน Thai Vietjet ราคาเริ่มต้นท่านละ 10,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง,ฮอยอัน,บานาฮิลล์ (พักหรู 4 ดาวบนบานาฮิลล์ 1 คืน และพักดานัง 1 คืน) บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก สุดพิเศษ…อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ และกุ้งมังกร ราคาเริ่มต้นท่านละ 10,999 บาท (บินเช้า-กลับเย็น)

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง,ฮอยอัน,บานาฮิลล์ ดูโปรแกรมทัวร์ — คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
03-05 สิงหาคม 2565 11,999 11,999 4,000
04-06 สิงหาคม 2565 12,999 12,999 4,000
10-12 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 4,000
17-19 สิงหาคม 2565 11,999 11,999 4,000
24-26 สิงหาคม 2565 11,999 11,999 4,000
25-27 สิงหาคม 2565 12,999 12,999 4,000
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2565 11,999 11,999 4,000
07-09 กันยายน 2565 11,999 11,999 4,000
08-10 กันยายน 2565 12,999 12,999 4,000
14-16 กันยายน 2565 11,999 11,999 4,000
15-17 กันยายน 2565 12,999 12,999 4,000
21-23 กันยายน 2565 12,999 12,999 4,000
22-24 กันยายน 2565 12,999 12,999 4,000
28-30 กันยายน 2565 12,999 12,999 4,000
05-07 ตุลาคม 2565 12,999 12,999 4,000
13-15 ตุลาคม 2565 14,999 14,999 4,000
26-28 ตุลาคม 2565 13,999 13,999 4,000
*** จอยทัวร์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน ***
ราคาเด็ก Infant (อายุไม่เกิน 2 ปี): 4,900 บาท/ท่าน

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-324-8008 หรือ Add line : sweetbeetravel2

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง