Facebook

MACAU PRIVATE TOUR 1DAY TRIP เดินทางได้ถึงเดือนธันวาคม 2567

ทัวร์มาเก๊าส่วนตัว 7 ชั่วโมง

ทัวร์มาเก๊าส่วนตัว 7 ชั่วโมง สุดชิล ที่จะให้คุณได้เดินทางเที่ยว มาเก๊า แบบส่วนตัว ที่สามารถเลือกวันเดินทางได้เอง    พาเที่ยวกับ สถานที่ดังครบ ทั้ง รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล,เวเนเชี่ยน ไม่ว่าท่านจะพักโรงแรมไปนก็ใช้ได้หมด แบบที่รับจากฮ่องกงก็มีนะจ๊ะ

ทัวร์มาเก๊าส่วนตัว 7 ชั่วโมง กับบริการแบบ Exclusive ที่จะทำให้คุณสัมผัสกับความเป็นมาเก๊าที่มีมานาน หลายร้อยปี ได้แบบเต็มที่

จอง และ เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – ธันวาคม 2567

                                                         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม — คลิกที่นี่

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร
1 วัน รถส่วนตัวรับจากโรงแรมฝั่งมาเก๊า – มีไกด์พูดภาษาไทย พาเที่ยวซิตี้ทัวร์ตามโปรแกรม

·       Kun Iam Statue รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

·       A-ma Temple วัดอาม่า

·       Ruin of St.Paul’s & Senado Square วิหารเซนต์ปอล และเซนาโด้สแควร์

·       ร้านของที่ระลึก ขายขนมมาเก๊า

·       The Venetian / The Londoner เดอะเวเนเชี่ยน

จากนั้นนำเดินทางกลับสู่โรงแรมของท่าน

*สิ้นสุดการให้บริการ

*ใช้รถแบบ 7 ชั่วโมง (รวมเวลาทานมื้อเที่ยง) โดยเริ่มนับจากเวลาที่นัดหมาย
*หากใช้รถเกิน 7 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

HOTEL แพ็คเกจเฉพาะรถรับส่ง ไม่รวมค่าที่พัก
จำนวน 1 ท่าน ขึ้นไป VEHICLE 7 Seats Van / 14 Seats Van
สายการบิน แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าสามารถเดินทางกับสายการบินใดก็ได้
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – ธันวาคม 67

ราคารวม

 • ซิตี้ทัวร์ที่มาเก๊า พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย 1 วัน
 • ค่ารถเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมทางด่วนและจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง

ราคาไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 20 เหรียญ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักล้าง
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษี 7% สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ต้องการที่นำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • โปรแกรมไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 67 และ 20 ธันวาคม 67
ราคาแพ็คเกจ Macau Private Tour 7 ชั่วโมง
จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อกรุ๊ป รับจากโรงแรมที่มาเก๊า
1 – 5 ท่าน 17,500 บาท

o   ใช้รถ 7 Seats Van 1 คัน (มีไกด์)

1 – 10 ท่าน 19,500 บาท

o   ใช้รถ 14 Seats Van 1 คัน (มีไกด์)

หากใช้รถเกินเวลา มีค่าใช้จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 3,000 บาท
จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อกรุ๊ป รับจากโรงแรมที่ฮ่องกง
1 – 5 ท่าน 23,900 บาท

o   รถรับจากโรงแรมในฮ่องกง ส่งที่ท่ารถบัสข้ามด่าน ใช้รถ 7 Seats Alphard (คนขับรถรับลูกค้า)

o   รถข้ามด่านจากท่ารถฮ่องกง ไปท่ารถมาเก๊า เป็นรถบัสสาธารณะ HZM Golden Bus (ยังไม่รวม ค่าตั๋วรถบัสไปกลับท่านละ 650 บาท, ผู้ใหญ่ เด็กทารก จะราคาเท่ากันค่ะ)

o   ซิตี้ทัวร์มาเก๊าใช้รถ 7 Seats Van 1 คัน (มีไกด์)

o   รถรับจากท่ารถฮ่องกง ส่งโรงแรมฝั่งเกาลูน ใช้รถ 7 Seats Alphard (คนขับรถรับลูกค้า)

1 – 10 ท่าน 33,500 บาท

o   รถรับจากโรงแรมในฮ่องกง ส่งที่ท่ารถบัสข้ามด่าน ใช้รถ 28 Seats Coach (มีเจ้าหน้าที่รับ)

o   รถข้ามด่านจากท่ารถฮ่องกง ไปท่ารถมาเก๊า เป็นรถบัสสาธารณะ HZM Golden Bus (ยังไม่รวม ค่าตั๋วรถบัสไปกลับท่านละ 650 บาท, ผู้ใหญ่ เด็กทารก จะราคาเท่ากันค่ะ)

o   ซิตี้ทัวร์มาเก๊าใช้รถ 14 Seats Van 1 คัน (มีไกด์)

o   รถรับจากท่ารถฮ่องกง ส่งโรงแรมฝั่งเกาลูน ใช้รถ 28 Seats Coach (มีเจ้าหน้าที่รับ)

แพ็คเกจรวม

.   ค่ารถเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมทางด่วน และจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง ๆ

 • ซิตี้ทัวร์มาเก๊า 7 ชั่วโมง ตามสถานที่ที่ระบุ แบบจอยทัวร์ พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดไทย

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50 เหรียญมาเก๊า (ให้กับไกด์โดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักล้าง
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษี 7% สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ต้องการที่นำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง