Facebook

ตั๋วรถไฟ JR KANSAI WIDE AREA PASS 5 วัน (แบบใช้ติดต่อกัน)

 

ตั๋วรถไฟ JR KANSAI WIDE AREA PASS 5 วัน (แบบใช้ติดต่อกัน)

ตั๋วรถไฟ JR Kansai Wide Area Pass 5 วัน ที่จะทำให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างจุใจด้วยรถไฟสู่เมืองใหญ่หลายเมือง เช่น โอซาก้า, เกียวโต, นารา, วากายามะ,ทตโตริ,โกเบ,ฮิเมจิ และ โอกายามะ เดินทางด้วยรถไฟญี่ปุ่นที่ตรงเวลา สะอาด สะดวก และ รวดเร็ว ที่จะช่วยให้คุณบริหารและจัดการเวลาท่องเที่ยวของคุณได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญเดินทางได้แบบไม่จำกัดรอบ ขึ้นลงได้อย่างไม่จำกัดตลอด  5 วัน

JR Kansai Wide Area Pass ADULT (ผู้ใหญ่ อายุ 11 ปีขึ้นไป) CHILD (เด็ก อายุ 5-11 ปี)
ตั๋ว JR Kansai Wide Area Pass 5 วัน 2,670 บาท 1,335 บาท

เงื่อนไขในการซื้อและใช้ตั๋ว JR Kansai Wide Area Pass

1.สามารถจองตั๋วได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากจองเสร็จแล้วจะมีผลทันที และ ไม่สามารถทำรีฟันด์ หรือยกเลิกได้

2.ตํ่ว JR Kansai Wide Area Pass จะมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่ได้ทำการซื้อหรือจอง

3.ก่อนกดชำระค่า JR Kansai Wide Area Pass กรุณาเช็ค ชื่อและนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์อีกครั้ง (สำคัญมาก)

4.หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมงทางบริษัทจำทำการออกเอกสารใบ Confirmation Voucher หรือJapan Exchange Order ที่จะใช้แลกตั๋ว JR Kansai Wide Area Pass และส่งให้ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

5.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ ต้องทำเรื่องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง หรือ รีฟันด์ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

6.สำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 0-5 ขวบ ขวบสามารถใช้บริการได้ฟรีแต่ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่เท่านั้น และผู้ใหญ่ 1 ท่านสามารถพาเด็กที่อายุต่ำ 0-5 ขวบขึ้นรถไฟ JR ได้ฟรี 2 คนต่อ 1 ผู้ใหญ่

7.ก่อนเดินทาง 10 วันทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารแผนที่ และ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวของ JR Kansai Wide Area Pass ให้พร้อมกับ ใบ Confirmation Voucher หรือเอกสารการที่จะใช้แลกตั๋ว JR Kansai Wide Area Pass ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

จุดและวิธีแลกรับตั๋ว

ท่านสามารถนำใบ Confirmation Voucher หรือ Japan Exchange Order  พร้อมเล่มพาสปอรต์จริง ไปแลกรับเป็นตั๋วจริง หรือ พาสเล่มได้ที่สถานีรถไฟ JR Shin-Osaka , JR Osaka , JR Kansai Airport , JR Kyoto

หลังจากแลกรับเป็นพาสเล่มเสร็จแล้ว ท่านสามารถใช้เดินทางขึ้นลงรถไฟได้ทุกสถานีในเขต JR West เพียงแค่แสดงเล่มพาสต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเท่านั้น

ประเภทของรถไฟที่สามารถใช้ JR Kansai Wide Area Pass ได้

รถไฟสาย ซันโย ชินคังเซน (Sanyo Shinkansen) จากสถานี Shin Osaka – Okayama รวมถึงรถไฟขบวน Hello Kitty Shinkansen ด้วย

รถไฟสายขบวนพิเศษ (Express Train) เช่นขบวน Haruka,Kushiro,Thunderbird,Kounotori,Super Hakuto,Super Inaba เป็นต้น

รถไฟประเภทอื่นๆทั้งแบบ Rapid Service,Special Rapid Service,Local ในเส้นทางของ JR West ทั้งหมด และรวมถึง West Japan JR Bus อีกด้วย

หมายเหตุ : ตั๋ว JR Kansai Wide Area Pass จะไม่สามารถใช้กับรถไฟสาย โทไคโด ชินคังเซน (Tokaido Shinkansen) จากสถานี Shin Osaka – Tokyo,ซันโย ชินคังเซน (Sanyo Shinkansen) จากสถานี Okayama – Hakata และ คิวชู ชินคังเซน (Kyushu Shinkansen) จากสถานี Hakata-Kagoshima Chuo

คลิกดูแพ๊คเกจญี่ปุ่นเพิ่มเติม — คลิกที่นี่

                             **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

 

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง