ญี่ปุ่น

ฮ่องกง

สิงคโปร์

เวียดนาม

ไต้หวัน

แพ็คเกจญี่ปุ่นไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กรีซ

ภูเก็ต-สิงคโปร์